Preventieve maatregelen leveren gemeente winst op

0
684

In veel gemeenten hebben beleidsmakers geen inzicht in het aantal gewonden door ongevallen in hun gemeente. Evenmin kennen ze de (meest voorkomende) oorzaken van deze ongevallen. Door inzage te geven in deze data kunnen gemeenten gefundeerde keuzes maken op het gebied van ongevalspreventie. Dit levert niet alleen winst op voor de gezondheid van de bevolking, maar ook op sociaal en economisch terrein. Vanaf heden presenteren VeiligheidNL en KING de cijfers over ongevallen per gemeente op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Tegelijk wordt verwezen naar effectieve aanpakken om ongevallen in de praktijk te voorkómen.

vallen valpreventiePreventie van ongevallen leidt tot betere gezondheid
Kinderveiligheidsvoorlichting die wordt gegeven door de jeugdgezondheidszorg, verbeteringen in de buitenruimte zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, preventie van sportblessures door buurtsportcoaches: dit zijn allemaal voorbeelden van preventiemaatregelen die de gemeente kan inzetten. Preventie van ongevallen is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Valongevallen 65+
Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de preventie van valongevallen bij ouderen, die een groot en toenemend gezondheidsprobleem vormen. Zelfstandig thuis wonen kan door een val onmogelijk worden. Ernstige valongevallen bij ouderen leiden tot hoge medische kosten die (deels) ten laste komen van het gemeentelijk WMO-budget. Het is goed bekend welke aanpakken effectief zijn om het aantal ernstige valongevallen terug te dringen. Bij de decentralisatie van langdurige zorg ligt er een kans voor gemeenten om via valpreventie de zorguitgaven te beperken.

Ongevalscijfers
Op www.waarstaatjegemeente.nl staan de cijfers over gewonden door ongevallen overzichtelijk ingedeeld naar gemeente en naar categorie. Specifiek voor de groep 65-plussers wordt per gemeente het aantal valongevallen gepresenteerd en het risico voor ouderen om door een valongeval opgenomen te worden in een ziekenhuis. Dit biedt gemeenten gerichte stuurinformatie voor preventie van ongevallen.

Ongevalspreventie door de gemeente
Op basis van de ongevalsgegevens kunnen gemeenten afwegen of sterkere inzet op ongevalspreventie lonend is en waar de meeste winst te halen is. Op Gemeente.veiligheid.nl is te vinden hoe ongevalspreventie ingebed kan worden in het gemeentelijk beleid, kosten-baten afwegingen voor preventiemaatregelen kunnen worden gedaan en welke effectieve aanpakken beschikbaar zijn om in te zetten in de praktijk.

Bron: Veiligheid.nl 

Vorig artikelZGT klaar voor integrale tarieven medisch specialist 2015
Volgend artikelVlag in top voor Treant Zorggroep
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.