Situatie met Kinderpornopsychiater in GGZ de Hoop onhoudbaar

0
406

Psychiater Van R. die ondanks een veroordeling voor het bezit van kinderporno werkte in patiëntenzorg, stapt op bij zijn huidige werkgever GGZ De Hoop. In een gezamelijke verklaring laten GGZ-instelling De Hoop en Van R. weten dat de positie van Van R. onhoudbaar is geworden.

De Monitor in samenwerking met MedicalFacts twee uitzendingen over zijn verleden. Door de publiciteit voelde De Hoop zich  genoodzaakt patiënten en collega’s te informeren over de kinderpornoveroordeling van de psychiater. De psychiater was bij zij solliciatie open geweest over zijn veroordeling. Maar deze informatie was alleen bekend bij enkele leidinggevenden. Directe collega’s en patienten waren hier eerder niet van op de hoogte. En dat leverde onrust op binnen de instelling.

ontslagvanRJaap de Gruijter, voorzitter van de raad van bestuur van De Hoop:

‘Er zijn cliënten die niet in behandeling durven te gaan of die niet volledig open durven te zijn over hun hulpvraag. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Het belang van onze cliënten moet altijd voor gaan.’

De Hoop was al bij zijn aanstelling in 2013 op de hoogte van zijn veroordeling en was van mening dat hij goede zorg kon leveren onder bepaalde voorwaarden. Maar inmiddels is het vertrek van Van R. onvermijdelijk.

“Een veilig behandelklimaat voor onze clie?nten is hiermee het best gediend,” laten de psychiater en De Hoop weten.

Voor zijn indiensttreding bij De Hoop in 2013 was de psychiater veroordeeld vanwege het in bezit hebben van kinderporno. Van de Inspectie van de Gezondheidszorg mocht hij zijn vak blijven uitoefenen maar wel met een aantal beroepsbeperkingen: het niet behandelen van jeugdigen en van patie?nten waarvan bij aanvang van de behandeling helder is dat zij een seksuele stoornis of trauma hebben. De Hoop heeft de psychiater na overleg met de Inspectie aangenomen. De Hoop heeft dit gedaan vanuit de opvatting dat goede en veilige zorg mogelijk is als de arts zich houdt aan zijn beroepsbeperkingen. Daarnaast kwam de aanstelling voort vanuit de overtuiging dat voor ieder mens een tweede kans mogelijk moet zijn.

De Hoop heeft de afgelopen periode verschillende overleggen gevoerd, met name met cliënten en medewerkers. Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop, zegt daarover: “De mogelijkheid van een tweede kans is diep verankerd in onze organisatie en geldt in de eerste plaats onze cliënten. Voor onze medewerkers geldt die mogelijkheid ook, onder de voorwaarde dat er sprake moet zijn van veilige en goede zorg. Die voorwaarde hebben we o.a. ingevuld door ons aan de eisen van de Inspectie te houden. Ondanks die voorwaarden moet ik nu vaststellen dat een veilig behandelklimaat voor onze cliënten van ons vraagt dat de psychiater zijn functie neerlegt. Er zijn cliënten die niet in behandeling durven te gaan of die niet volledig open durven te zijn over hun hulpvraag. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Het belang van onze cliënten moet altijd voor gaan.”

De psychiater laat weten de situatie die ontstaan is nooit zo gewild te hebben maar de conclusie van De Hoop te delen: “Ik dien de patiënten op dit moment het beste door mijn functie binnen De Hoop neer te leggen.” De Gruijter sluit hierbij aan: “Natuurlijk zullen we als organisatie rond de psychiater en zijn gezin heen blijven staan. Hem steunen als mens kan naast de gezamenlijk getrokken conclusie staan dat hij zijn functie binnen De Hoop neerlegt om zo het belang van onze huidige en toekomstige cliënten te dienen.”

Bron: GGZ De Hoop