Extra informatie naar aanleiding van reacties visitatieprogramma huisartsen

0
412

Het visitatieprogramma maakt mogelijk dat u, als huisarts, een algemeen beeld van uw functioneren krijgt. Huisartsen krijgen van collega’s en patiënten (anoniem) feedback over functioneren hun als huisarts en collega. Deze reacties kan een huisarts naast de resultaten van uw zelfevaluatie gebruiken om een totaal beeld te krijgen.
Waarom visitatie voor huisartsen?

De visitatie is een instrument voor huisartsen en biedt de kans om het eigen individuele functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen. In het kaderbesluit van de KNMG is vastgelegd dat huisartsen, in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen (waarbij visitatie al langer bestaat) voor hun herregistratie moeten deelnemen aan een visitatieprogramma. Het NHG heeft, als wetenschappelijke vereniging, in samenspraak met de LHV het visitatieprogramma ontwikkeld en verzorgt de uitvoering. Het visitatieprogramma is wetenschappelijk getest door de Universiteit van Nijmegen (IQ Health Care).

huisarts1Afgelopen weekend zijn alle huisartsen middels een brief namens RGS, LHV en NHG geïnformeerd over het visitatieprogramma voor huisartsen. Naar aanleiding hiervan zijn bij het Bureau Visitatie Huisartsen diverse reacties binnengekomen, die het bureau heeft geholpen de rubriek Veel gestelde vragen aan te vullen.

 

Zo vindt u bijvoorbeeld nu ook antwoord op vragen als:

  • ‘Waarom moeten huisartsen nú deelnemen aan het visitatieprogramma?’
  •  ‘Moet ik als waarnemer deelnemen aan het visitatieprogramma‘?
  •  ‘Ik ben huisartsenopleider; wat betekent dat voor mij?

Heeft u nog andere vragen?

Neem dan gerust contact op met het Bureau Visitatie Huisartsen!

Bron: Bureau Visitatie Huisartsen