Mensen met psychische problemen moeten grotere rol krijgen in wetenschappelijk onderzoek

0
581

Fonds Psychische Gezondheid subsidieert onderzoek Rivierduinen naar wensen van mensen met eetstoornis, hun naasten en behandelaren
Wat vinden mensen met een eetstoornis, hun naasten en behandelaren dat er onderzocht moet worden op het gebied van eetstoornissen? Dat gaat het Centrum Eetstoornissen Ursula van Rivierduinen in kaart brengen met behulp van subsidie van Fonds Psychische Gezondheid. Bijna altijd bepalen de overheid en universiteiten welke onderzoeken worden gedaan. Het unieke van dit project is dat mensen met een eetstoornis zélf kunnen aangeven welke onderzoekswensen zij hebben. Zo worden hun belangen en die van hun omgeving meegenomen.

Fonds Psychische Gezondheid wil mensen met psychische problemen meer betrekken bij het beleid rondom het wetenschappelijk onderzoek dat zij financiert. Binnen de voorlichting van het Fonds worden al regelmatig ervaringsdeskundigen ingezet. Zij helpen om meer openheid en begrip in de maatschappij te creëren voor mensen met psychische problemen. Door het onderzoek van Rivierduinen te subsidiëren wil het Fonds specifiek mensen met een eetstoornis helpen.

Verhoog prioriteit onderzoek eetstoornissenstem roepen roeptoeter inspraak
Doel van het onderzoek is om te komen tot een top 10 van relevante onderzoeksvragen. Hiermee hopen Fonds Psychische Gezondheid en Centrum Eetstoornissen Ursula bij te dragen aan het verhogen van de prioriteit van onderzoek naar eetstoornissen en daarnaast richting te geven aan de inhoud van de onderzoeksagenda. Onderzoeker Angela van der Meer: “De wetenschappelijke wereld onderzoekt niet altijd wat patiënten belangrijk vinden. Wij willen hun prioriteiten hoger op de agenda zetten.”

Ieder individu de behandeling die zij of hij nodig heeft
Lidewy Hendriks, psycholoog van Fonds Psychische Gezondheid: “Bij het woord eetstoornissen denken mensen al snel aan anorexia. Maar boulimia (eetbuien gevolgd door braken of laxeren) en binge eating disorder (eetbuien zonder compensatie) komen nog veel vaker voor. Eetstoornissen hebben geen eenduidige aanwijsbare oorzaak, er zijn verschillende oorzaken en omstandigheden die een rol spelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder individu de behandeling krijgt die zij of hij nodig heeft. Door hen te vragen naar hun onderzoekswensen hopen wij hieraan bij te kunnen dragen. Op onze webpagina www.psychischegezondheid.nl/eetstoornissen is meer informatie te vinden over klachten en behandelmethoden, evenals een ervaringsverhaal en tips voor naasten. Ook kunnen mensen anoniem contact opnemen met onze hulplijn Korrelatie via 0900-1450 (€ 0,15 p/m).”

Meedoen aan het onderzoek kan via http://powertorecover.nl

Bron: Fonds Psychische Gezondheid