Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt gelijk in hoger beroep tegen softwarebedrijf Alert

Het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch heeft op 17 februari 2015 in een tussenarrest het Jeroen Bosch Ziekenhuis gelijk gegeven in het hoger beroep dat het ziekenhuis had aangespannen tegen softwarebedrijf Alert. Dit bedrijf bood in 2008 aan, een voor de Portugese markt ontwikkeld systeem geschikt te maken voor de Nederlandse markt waarmee het JBZ in 2011 papierarm naar de nieuwbouw zou kunnen verhuizen.

Het Hof heeft onder meer gezegd dat de overeenkomst tussen Alert en het JBZ een overeenkomst was waarbij Alert tijdig software had moeten leveren aan het JBZ.

hamer rechtOmdat er telkens in de planning dingen mis gingen, hebben partijen nieuwe leverdata afgesproken, maar dit heeft de essentie van de overeenkomst niet gewijzigd. Alert heeft niet op tijd geleverd en de kans dat het bedrijf op de laatst afgesproken datum (1 januari 2012) had kunnen leveren, was gering. Het Hof heeft zich nog niet uitgesproken over de hoogte van een schadevergoeding.

Volgens het Jeroen Bosch Ziekenhuis is in de overeenkomst die in 2008 is gesloten, een maximum aan schadevergoeding afgesproken, nl. € 1,5 miljoen. Alert betwist dat het ziekenhuis recht heeft op het volledige bedrag en vindt dat het JBZ dit nader moet onderbouwen. Het JBZ heeft van het Hof tot 17 maart a.s .de tijd gekregen om aan te tonen dat het opgevoerde schadebedrag behoort tot hetgeen contractueel is overeengekomen.

Achtergrond
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en het Portugese softwarebedrijf Alert sloten in 2008 een overeenkomst voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een ICT-systeem voor alle zorgprocessen in het ziekenhuis. Bij het sluiten van de overeenkomst in 2008 maakten JBZ en Alert een planning voor de aanpassing van het op dat moment in Portugal werkzame systeem aan de specifieke eisen van de Nederlandse ziekenhuisomgeving. Hierbij had Alert zich er bij het JBZ op vastgelegd dat het EPD en het systeem zouden zijn opgeleverd bij de verhuizing van JBZ in het voorjaar van 2011 naar de nieuwbouw. Dit was een harde eis van het JBZ.

Het ziekenhuis startte een rechtszaak tegen Alert omdat het softwarebedrijf volgens het ziekenhuis deze afspraak in de overeenkomst niet was nagekomen. Het JBZ heeft een schadevergoeding geëist van Alert voor de kosten, de tijd en de inspanning die het van JBZ heeft gevergd om zonder de levering van het EPD en het systeem toch zo vlekkeloos mogelijk de zorg aan patiënten ondersteund te krijgen met behulp van ICT.

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde eerder op 21 augustus 2013 dat het ziekenhuis geen recht op schadevergoeding heeft vanwege het niet opleveren van een elektronisch patiëntendossier en -planningsysteem door het softwarebedrijf. Hoewel het oordeel hierover uiteraard aan de rechter is, meende het ziekenhuis dat daarbij niet alle feiten en omstandigheden die van belang zijn, voldoende naar voren waren gekomen. Daarom tekende het ziekenhuis hoger beroep aan zodat alsnog alle relevante feiten en omstandigheden beter konden worden meegewogen.

Het softwarebedrijf heeft nog de mogelijkheid om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan. In dat geval bekijkt dat rechtsorgaan nog of de rechters uit het gerechtshof op de juiste juridische gronden uitspraak hebben gedaan. Naar de inhoud van de feiten wordt in deze zaak daarbij niet meer gekeken.

Recente artikelen