Kentalis start digiTAALspreekuur voor ouders en professionals

kentalis

  • Is het normaal dat mijn kind van 3 nog maar een paar verstaanbare woordjes spreekt?
  • Ik vermoed dat mijn cliënt een taalontwikkelingsstoornis heeft, klopt dat?
  • Hoe kan ik omgaan met de communicatieve beperkingen van mijn cliënt?

Vanaf 1 maart kunnen kinderen, jongeren, ouders en professionals met al hun vragen of zorgen over communicatie en de spraak- en taalontwikkeling terecht bij het digiTAALspreekuur van Kentalis: digiTAALspreekuur@kentalis.nl. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat een kind met een taalontwikkelingsstoornis zich optimaal kan ontwikkelen.

Gratis advies
Het digiTAALspreekuur Kentalis is laagdrempelig. Niet alleen ouders en kinderen of jongeren met een taalontwikkelingsstoornis kunnen contact met ons opnemen. Ook huisartsen, gemeenten, logopedisten, pedagogisch begeleiders en andere professionals kunnen mailen als zij vragen hebben over de taal- of spraakontwikkeling van een kind.

Deze gratis service kan bestaan uit voorlichting gericht op herkenning, de gevolgen en de impact van de auditieve en/of communicatieve beperking. Of een lezing, cursus of workshop om zo kennis en expertise te delen. Professionals kunnen met ons ook casuïstiek bespreken, waarbij wij hen behandelings- en begeleidingsadviezen geven. Voor voorlichting en specialistisch advies kan er ook een afspraak worden gemaakt. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden.

Herken een taalontwikkelingsstoornis
Begrijpt een kind anderen vaak niet of maakt hij wel erg korte zinnen? Of is het bijvoorbeeld slecht verstaanbaar, vaak boos of erg stil? Het kan dan zijn dat het kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Ongeveer 7,6 procent van de bevolking heeft dit. In de hersenen van mensen met TOS wordt taal dan minder goed verwerkt. “Deze kinderen hebben heel hard specialistische behandeling nodig, het liefst zo vroeg mogelijk. Want een taalontwikkelingsstoornis beïnvloedt de hele ontwikkeling van het kind. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter je kunt voorkomen dat achterstanden op het gebied van leren en welbevinden groter worden.”

Kentalis
Kentalis biedt veel voor mensen met TOS, van onderzoek tot onderwijs en zorg. Vroegsignalering en vroegbehandeling vormen een belangrijk onderdeel, maar ook als de diagnose op latere leeftijd wordt gesteld, zijn er voldoende mogelijkheden. De landelijk werkende organisatie is specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met taal en spraak, mogelijk in combinatie met autisme. Of zij zijn doof, (ernstig) slechthorend of doofblind. Sommigen hebben bijkomende beperkingen, motorische problemen of een andere thuistaal. Kentalis wil dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom biedt de organisatie hen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in taal en communicatie: landelijk en dichtbij huis.