Doelmatigheid fysiotherapeuten onder de loep

kwaliteitZilveren Kruis geeft fysiotherapeuten inzicht in praktijkvoering
Eind 2014 is zorgverzekeraar Zilveren Kruis gestart met het informeren van fysiotherapeuten over het doelmatig handelen binnen hun praktijk. Dat doet de zorgverzekeraar door de fysiotherapeut te laten zien hoe collega’s, met vergelijkbare patiëntengroepen, presteren. Deze zogenaamde spiegelinformatie laat een ‘behandelindex’ zien die fysiotherapiebehandelingen onderling vergelijkbaar maakt. Klanten van Zilveren Kruis vragen de zorgverzekeraar om behalve op kwaliteit ook te letten op doelmatigheid.

Deze spiegelinformatie komt aan die wens tegemoet. De behandelindex doet recht aan de complexiteit van de dagelijkse praktijk binnen de fysiotherapie en wordt gecorrigeerd voor populatiekenmerken (o.a. leeftijd) en zorgzwaarte (soort aandoening). Dit jaar krijgen fysiotherapeuten elk kwartaal de informatie opgestuurd van Zilveren Kruis, zodat ze ook zelf goed kunnen monitoren hoe zinnig er gewerkt wordt.

Goede en doelmatige zorg voor klanten
Vanzelfsprekend zijn er verschillen in doelmatigheid onder fysiotherapeuten. De behandelindex laat  zien wat de gemiddelde prestaties binnen de beroepsgroep zijn. Heeft een fysiotherapeut meer dan 50% extra behandelingen nodig dan het gemiddelde, zonder dat er een verklaarbare reden is, dan heeft dat voor dit jaar geen gevolgen. Fysiotherapeuten die blijven uitkomen op meer dan 50% slechter dan het gemiddelde, komen vanaf begin 2016 niet meer in aanmerking voor een contract. Dit geeft iedere fysiotherapeut de mogelijkheid een jaar lang te leren van praktijken in zijn omgeving die eenzelfde populatie behandelen, wél doelmatig handelen en zich te verbeteren. Ruim 96% van de fysiotherapeuten doen het goed. Een klein deel heeft ruim meer behandelingen dan gemiddeld nodig om patiënten  van hun klachten af te helpen. Zilveren Kruis sluit namens haar klanten ieder jaar 6100 contracten af met fysiotherapiepraktijken waar 18.000 fysiotherapeuten bij werkzaam zijn.