Carla Dik-Faber: “Als het gaat om roken werken we toe naar een nieuwe norm”

Array

ChristenUnie Tweede Kamerlid : “Als het gaat om roken werken we toe naar een nieuwe norm”.
Interview met Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie
Goede intenties m.b.t. ons rookpreventiebeleid weet Dik-Faber succesvol te versterken met de kracht van wetgeving, zoals bijvoorbeeld haar inzet voor 100% rookvrije scholen en schoolterreinen en 100% rookvrije horeca. VOZ Magazine interviewt dit sterk inhoudelijk gedreven Tweede Kamerlid over de te nemen vervolgstappen in het dynamische rookpreventiedossier.

Dat effectief tabaksontmoedigingsbeleid een zaak is van lange adem en doortastendheid laat Carla Dik-Faber in de Tweede Kamer geregeld zien. Goede intenties m.b.t. ons rookpreventiebeleid weet Dik-Faber succesvol te versterken met de kracht van wetgeving, zoals bijvoorbeeld haar inzet voor 100% rookvrije scholen en schoolterreinen en 100% rookvrije horeca. VOZ Magazine interviewt dit sterk inhoudelijk gedreven Tweede Kamerlid over de te nemen vervolgstappen in het dynamische rookpreventiedossier.

Door: Marika Marku

ROOKVRIJE SCHOOLPLEINEN

Carla Dik-Faber4In de motie ‘100% rookvrije scholen en schoolpleinen’ van juni vorig jaar constateert Dik-Faber dat slechts 33% van de scholen rookvrij is. Een constatering die Dik-Faber niet zomaar naast zich neer wil leggen, want scholen en schoolterreinen bij uitstek zijn de plaatsen waar kinderen in aanraking komen met hun eerste sigaret. Dik-Faber brengt haar motie overtuigend, want deze wordt hierna door de Kamer aangenomen. Op de vraag of er sindsdien voldoende is bereikt om de scholen ook daadwerkelijk meer rookvrij te krijgen, is Dik-Faber kritisch: “Het is nu nog niet voldoende op orde. De schoolgebouwen zijn wel rookvrij, maar de schoolterreinen niet. Dat we dit aangescherpt hebben in het beleid van de regering zie ik als een steuntje in de rug voor leraren om leerlingen aan te kunnen spreken, als ze zien dat iemand op het schoolplein een sigaret opsteekt. 100% rookvrij geeft duidelijkheid”.

KLEINE HORECA OOK ROOKVRIJ

In dezelfde bovengenoemde motie wijst Dik-Faber ook naar de 100% rookvrije horeca, dat wil zeggen een rookverbod in alle horecagelegenheden inclusief de kleine horeca. Dik-Faber: “Ook hier geven mensen aan behoefte te hebben aan duidelijkheid en een consistente lijn, die ook wettelijk verankerd wordt. Een goed voorbeeld hiervan is de rechtszaak die Clean Air Nederland in 2011 heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat, toen het besluit werd genomen om m.b.t. het rookverbod een uitzondering te maken voor de kleine horeca. Clean Air Nederland is in deze rechtszaak door de rechtbank en het Hooggerechtshof in het gelijk gesteld. Naar mijn idee sluit de interpretatie van de rechtbank ook goed aan op onze visie op het rookverbod en dat er dus geen grond was voor die uitzondering kleine horeca. Eerder dan de uitspraak van de rechter had de Tweede Kamer al een motie van mij hierover aangenomen. Daarmee gaat Nederland weer een stapje de goede kant op als we het hebben over 100% rookvrij”.

Lees verder op: www.vozmagazine.nl

Recente artikelen