Extra aandacht en ondersteuning verslaafde ouders

verslavingszorg1Brijder Verslavingszorg ontwikkelt handboek Programma Verslaving & Ouderschap
Tijdig signaleren en aanpakken opvoedingsvragen
Professionals in de gehele zorgsector erkennen de verhoogde risico’s die kinderen van ouders met een verslaving kunnen lopen en het belang van tijdige interventie. Verslavingszorginstellingen bieden cliënten met kinderen daarom diverse vormen van ondersteuning aan, waaronder consultatiegesprekken. Deze vorm van consultatie is door Brijder verder doorontwikkeld en heeft zich uiteindelijk vertaald in het handboek Programma Verslaving & Ouderschap. Tevens is er vorig jaar een speciale kliniek geopend waar ouders samen met hun kind(eren) kunnen worden opgenomen.

Het handboek beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van opvoedingsvragen bij ouders die in zorg komen. Ook wordt aandacht besteed aan casuïstiek waaruit duidelijk wordt hoe het programma in de praktijk werkt. Op de website brijder.nl is het handboek gratis te downloaden.

Ervaringen cliënten
In de afgelopen jaren is het aantal vragen over opvoedondersteuning toegenomen en wordt Brijder vaker door behandelaren en externe collega’s geconsulteerd. Al vaak na het eerste gesprek blijkt dat cliënten opgelucht zijn met iemand te kunnen praten over hun kind(eren). Zij voelen zich begrepen en niet gelijk beoordeeld.

De ontwikkeling van het handboek werd mogelijk gemaakt door ZonMW, Brijder Verslavingszorg, Brijder Jeugd en de Parnassia Groep.

Download handboek: https://www.brijder.nl/wie-we-zijn/publicaties