Cao ziekenhuizen aangenomen

akkoord instemmingDe leden van FNV Zorg & Welzijn staan achter het principeakkoord cao Ziekenhuizen. Ruim 97% van de stemmers heeft een positieve stem uitgebracht. Nu de grote meerderheid van de leden heeft voorgestemd, betekent dit zo goed als zeker dat de cao wordt aangenomen. De cao gaat in met terugwerkende kracht per 1 maart 2014 en loopt tot 31 december 2016. In de cao zijn afspraken gemaakt over koopkracht, echte banen en het verhogen van de kwaliteit binnen de zorg.  De onderhandelingen hebben een jaar geduurd. Via diverse ledenacties werd druk op de ketel gevoerd en kwam er begin deze maand eindelijk een principeakkoord.

 Koopkracht
In het akkoord is een loonstijging afgesproken die kan oplopen tot gemiddeld 6,5%. Loon, eenmalige uitkeringen en het ontvangen van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie zorgt voor koopkracht voor alle ziekenhuismedewerkers. Afhankelijk van de gemiddelde ORT, kan dat laatste oplopen tot een verbetering van rond de 1-1,5%.

 Echte banen
Verder is afgesproken dat externe flexcontracten worden omgezet in vaste contracten voor intern personeel en dat alle ziekenhuismedewerkers recht hebben op scholing. Het werk in ziekenhuizen verandert, de vergrijzing neemt steeds meer toe en daarom is het van groot belang dat er wordt geïnvesteerd in het personeel. Dankzij een structureel scholingsbudget van 3% per jaar kunnen medewerkers hun vakkennis op peil houden en zich persoonlijk blijven ontwikkelen, zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt. Ook wordt de wachtgeldregeling omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft, waardoor medewerkers meer zekerheid op werk houden.
De FNV wil een eerlijke verdeling van geld en werk en Echte banen met genoeg zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. De FNV roept iedereen die het hier mee eens is op, om op 1 mei naar Amsterdam te komen. Voor een luid en duidelijk signaal op de ‘Dag van de Echte banen’. Met muziek, markt en mars voor Koopkracht en Echte banen.