Livio gestart met herindicatie thuiszorg op basis van OMAHA

ictVitalHealth Software ontwikkelt unieke oplossing in zeer korte tijd
Livio, een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg in Enschede en omstreken, biedt zorg aan ruim 7000 klanten met meer dan 2600 medewerkers. Sinds de wetswijziging begin 2015 is het noodzakelijk de thuiszorg opnieuw te indiceren voor mei 2015. Met de nieuwe assessment-tool van VitalHealth is Livio in staat hieraan te voldoen. De oplossing is gebaseerd op het OMAHA-classificatiesysteem en is in zeer korte tijd ontwikkeld met de nieuwe Premium Editie van het VitalHealth Platform. De oplossing is geïntegreerd met het backoffice systeem Caress en wordt door thuiszorgmedewerkers onderweg via tablets gebruikt.

Het project met Livio is onderdeel van een lange termijn samenwerking tussen VitalHealth Software en Livio. De eerste fase van dit project, ontwikkeling van de assessment-tool, is 16 maart jl. opgeleverd. Met deze oplossing kan Livio Thuiszorg alle klanten (opnieuw) indiceren en de zorgbehoefte vaststellen. De oplossing is geïntegreerd met het backoffice systeem Caress van PinkRoccade. Elke Livio-verpleegkundige is begin maart opgeleid en uitgerust met een tablet. De resultaten van elk assessment worden door de Livio-klantadministratie gecontroleerd en doorgestuurd naar het backoffice systeem.

OMAHA-classificatiesysteem
Door het veranderende zorgstelsel heeft de thuiszorg nu een belangrijke rol binnen zorg en welzijn in de buurt. De wijkverpleegkundige komt dichter bij de huisarts te staan en krijgt een centrale positie in de eerstelijn. Hierbij gaat het niet alleen om de zorgverlening thuis maar ook het vastleggen en indiceren van problemen, interventies en uitkomsten. Dankzij het OMAHA-classificatiesysteem kan Livio dit gestructureerd opzetten. Binnen de assessment-tool worden automatisch suggesties gedaan voor OMAHA-signalen, -symptomen en -gebieden. Hierdoor wordt het werken met het OMAHA-systeem heel gebruiksvriendelijk. OMAHA heeft zijn oorsprong in Amerika en is inmiddels in meer dan 20 landen in gebruik. Ook in Nederland krijgt het steeds meer bekendheid en wordt dit mogelijk een landelijk middel voor het benchmarken op inhoud, kwaliteit en kosten in de zorg. Kwaliteit van zorg is belangrijk voor Livio en naast het HKZ-keurmerk voor VVT is Livio daarom nu ook gestart met indicering op basis van het OMAHA-systeem.

Geautomatiseerd zorgarrangement
De nieuwe tool voor Livio was het eerste project van VitalHealth voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). De samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige staat hierin centraal. Door ervaring die VitalHealth al veelvuldig opdeed bij de ondersteuning van multidisciplinaire eerstelijnszorg was er een goede uitgangspositie om dit project te ondersteunen. Met de lancering afgelopen jaar van de Premium Editie van het VitalHealth Platform beschikt VitalHealth daarbij ook over de mogelijkheid om sneller dan voorheen applicaties te configureren omdat veel functionaliteit in de basis al aanwezig is in dit platform. De assessment-tool biedt nu onder andere de mogelijkheid voor de thuiszorgmedewerker om gestructureerd en vrijwel geheel geautomatiseerd het zorgarrangement voor de klant samen te stellen.

In een tijdsbestek van 2,5 maand is de assessment-tool nu besproken, ontwikkeld, getest en opgeleverd. Dit in nauwe samenwerking tussen de Livio-projectgroep en systeemanalisten van VitalHealth. We kijken er tevreden op terug en het is fijn dat onze visie op deze snelle manier kon worden vertaald.” aldus Guido van der Logt, Voorzitter Raad van Bestuur Livio.

Nu de eerste fase is afgerond zullen VitalHealth en Livio samen kijken naar vervolgstappen. In de volgende fase van het traject wordt onder andere de assessment-tool uitgebreid met agendafunctionaliteit geschikt voor een smartphone en wordt het geheel uitgewerkt naar een meer volledig elektronisch klantdossier wat ook geschikt is voor intramurale zorg. Uitgangspunt van het gehele traject blijft meer samenwerking in de regio en een intensievere samenwerking in de wijken.