Politietraining vereist stress

Politieambtenaren die te maken krijgen met geweld presteren vaak minder dan verwacht vanwege de stress die de situatie hen oplegt. Door vaker te trainen in “stressvolle” omstandigheden kunnen de vaardigheden van politieambtenaren aanmerkelijk verbeteren. In twee nieuwe onderzoeken van o.a. Raôul Oudejans en Peter Renden van de Faculteit der Bewegingswetenschappen, in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen en gefinancierd door het programma Politie en Wetenschap, wordt dit nogmaals onderstreept.

politieTraining leidt direct tot betere prestaties
Het rapport “Politievaardigheden onder stress” van Renden en Oudejans (o.a.) toont aan dat politieambtenaren kunnen leren juist gebruik te maken van hun primaire stressreacties. De getoetste trainingsvorm leidde direct tot betere prestaties. In het verlengde daarvan laat het onderzoek “Effectief omgaan met acute stress” zien dat de juiste ervaring het verschil kan maken tussen goed of niet goed kunnen presteren onder stress. De voorgestelde trainingsvormen zijn goed in te passen in het bestaande trainingsprogramma van de politie.

Politie vaker geconfronteerd met fysiek geweld
Gezien het huidige klimaat, waarin politieambtenaren steeds vaker geconfronteerd worden met fysiek geweld, is het goed mogelijk dat we steeds vaker met stressgerelateerde fouten in politioneel handelen te maken krijgen. Voor het opleiden en trainen van politieambtenaren is het daarom belangrijk rekening te houden met de aanwezigheid en de gevolgen van stress. Dat betekent dat de aangeleerde vaardigheden en de inhoud van trainingssituaties daarop aangepast zouden moeten worden. In de rapporten wordt dan ook een trainingsmethodiek beschreven, inclusief specifieke oefeningen en lesplannen, die in de politietrainingspraktijk kan worden ingevoerd. Binnen enkele trainingen kunnen politieambtenaren beter voorbereid de straat op.

De rapporten zijn gratis te downloaden als PDF of als E-book van de websitewww.politieenwetenschap.nl

Bron: VU