Vaccinatie tegen mazelen voorkomt naast directe sterfte ook verzwakking afweersysteem

Mazelen heeft langdurig effect op kindersterfte
Vaccinatie tegen mazelen heeft een dubbel positief effect. Het voorkomt naast directe sterfte door mazelen ook de verzwakking van het afweersysteem die gedurende lange tijd een verhoogd risico op sterfte aan andere infectieziekten veroorzaakt. Dat mazelen het afweersysteem onderdrukt was al bekend, maar tot nu toe werd aangenomen dat dit enkele weken tot maanden duurt. In een onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science laten onderzoekers van de Universiteit van Princeton en Erasmus MC zien dat kindersterfte aan infectieziekten meer dan twee jaar na het doormaken van mazelen nog aan deze ziekte toegeschreven kan worden.

vaccinVaccinatie tegen mazelen leidt overal ter wereld tot vermindering van sterfte onder kinderen. Dit effect kan niet volledig verklaard worden door te kijken naar de aantallen kinderen die voor invoering van vaccinatie dood gingen aan mazelen. Daarom werd vaak gesproken van een ‘niet-specifiek voordelig effect’ van het mazelenvaccin: het vaccin leek het afweersysteem een duw in de goede richting te geven. Uit de nu gepubliceerde studie komt een andere verklaring naar voren.

De onderzoekers vergeleken sterfgevallen als gevolg van mazelen en sterfgevallen als gevolg van andere infectieziekten in een periode van tientallen jaren in de Verenigde Staten, Engeland en Denemarken. Onderzoeker Rik de Swart van de afdeling Viroscience van het Erasmus MC: “Wij vonden een directe samenhang tussen deze sterfgevallen, welke het sterkste was als we er van uit gingen dat mazelen gedurende ongeveer 28 maanden het afweersysteem verzwakte. Deze samenhang was in alle drie de landen vergelijkbaar, en werd zowel voor als na invoering van vaccinatie gevonden.

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte, die wordt overgedragen via de lucht. De Swart: “Het mazelenvirus infecteert vooral cellen van het afweersysteem, en heeft daarbij een voorkeur voor geheugencellen. Het afweersysteem reageert door het virus op te ruimen, maar doodt daarbij ook een groot deel van deze geheugencellen.” De onderzoekers concluderen daarom dat mazelen het immunologisch geheugen aantast, waardoor infectieziekten die een kind al eerder heeft doorgemaakt opnieuw ernstige ziekte kunnen veroorzaken.

Bron: Erasmus MC