Kwaliteitsinstituut zorgt voor minder regels

regels-reHet Kwaliteitsinstituut draagt op een positieve manier bij aan het verminderen van de regeldruk. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vandaag aan de Eerste Kamer heeft gestuurd. Daarnaast blijkt uit de eerste voortgangsrapportage dat het werk van het instituut tot positieve resultaten leidt. Zo is kwaliteitsinformatie in veel sectoren eenduidiger geworden en is het draagvlak voor de richtlijnen die artsen gebruiken vergroot. In de Langdurige Zorg zijn al veel bestaande indicatoren geschrapt en wordt gewerkt aan betere kwaliteitsmeting.

Regeldruk
Voor de oprichting van het Kwaliteitsinstituut werden er in het parlement zorgen geuit over de mogelijke toename van regeldruk als gevolg hiervan. Minister Schippers zegde toen toe na een jaar te evalueren wat de gevolgen zijn geweest voor de regeldruk. Uit deze evaluatie blijkt nu dat deze zorgen niet terecht waren. Wel blijkt dat er vanuit het oogpunt van de zorgaanbieder nog veel te verbeteren is. Dat moet ook. De aanpak van de regeldruk zal worden geïntensiveerd. Binnenkort zullen deze maatregelen aan de Tweede Kamer worden gezonden.

Kwaliteitsinstituut
Het Kwaliteitsinstituut bestaat sinds 1 april 2014 als onderdeel van Zorginstituut Nederland. Het ondersteunt verschillende beroepsgroepen in de zorg en andere veldpartijen bij het opstellen van kwaliteitscriteria. Op die manier moet er meer eenheid komen op dit gebied. Het Kwaliteitsinstituut voert zijn taken uit in nauw contact met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, maar vooral met de cliënten zelf.
Bron: VWS