Van Rijn: maatregelen uitbetalen PGB’s sorteren effect

van rijn VWSDe maatregelen die zijn genomen om het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten (PGB’s) door de Sociale Verzekeringsbank te verbeteren sorteren effect. De toegezegde resultaten zijn behaald. Volgens staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) is de productie op stoom. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Ruim 94% binnen 10 dagen uitbetaald
Dit betekent dat tussen de 94 en 95% van de zorgverleners die hun gewerkte uren correct declareren, binnen 5 tot 10 werkdagen hun declaratie krijgen uitbetaald. Zorgverleners waarvan is vastgesteld dat ze maandelijks een vast loon krijgen vanuit een PGB, worden regulier in de lopende maand uitbetaald. De Tweede Kamer stelde dat Van Rijn dit uiterlijk 15 mei 2015 gerealiseerd moest hebben.

Van Rijn: “Ik baal ongelooflijk van de betalingsproblemen waar budgethouders en hun zorgverleners last van hebben gehad de afgelopen maanden en betreur de daarmee gepaard gaande overlast voor betrokkenen zeer. Het is goed dat de genomen maatregelen effect hebben. Daarmee is het werk allerminst klaar, maar het is wel een belangrijk stap.”

Herstel en verbetering nu grootste urgentie
Het uitbetalen van vaste salarissen en gewerkte uren op orde krijgen heeft de hoogste prioriteit. Nu dat is gerealiseerd, kan met de grootste urgentie worden doorgewerkt aan herstel en verbetering van alles wat nog niet loopt zoals het moet, aldus de bewindsman. Daarvoor is een verbeterplan opgesteld dat is gericht op het verbeteren van het systeem van trekkingsrecht voor de budgethouder en ‘daar waar mogelijk vereenvoudiging’

Spoedloket blijft bestaan
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er nog steeds iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld omdat er iets fout staat in het systeem dat in de komende maanden nog hersteld moet worden: verkeerde wet, verkeerd tarief, verkeerd budget of verkeerd rekeningnummer. Daarom blijven de spoedbetalingen en het Rapid Response Team gewoon bestaan, ook al daalt het aantal meldingen daar flink. In vrijwel alle gevallen (ruim 99%) wordt na een melding bij het RRT binnen 3 werkdagen betaald door de SVB.

Recht op PGB in vier wetten verankerd
Van Rijn schrijft de Tweede Kamer dat met het sinds 1 januari in vier zorgwetten wettelijk verankerd recht op PGB, mensen die dat willen eigen regie hebben over hun zorg en ondersteuning. “Ik heb daarvoor gekozen omdat voor heel veel mensen het hebben van eigen regie bij de soms intensieve en persoonlijke zorgverlening bepalend is voor de kwaliteit van leven. Het mogelijk maken van individueel maatwerk en het tegelijk borgen van redelijke controle is al jaren een ingewikkelde zoektocht. Door een forse en gezamenlijke inspanning van alle bij de financiering van de zorgverlening betrokken partijen gaan we dat doel van een voorspelbaar, solide, veilig en fraudebestendig PGB bereiken.”

Bron: VWS