JBZ geeft actuele wacht- en toegangstijden weer op website

0
301

JBZ geeft actuele wacht- en toegangstijden weer op website
Sinds kort presenteert het Jeroen Bosch Ziekenhuis  (JBZ) op zijn website en in Zorgdomein (verwijsmodule voor huisartsen) wekelijks de reële wacht- en toegangstijden* voor poliklinieken, diagnostiek en een aantal behandelingen. Het ziekenhuis onderscheidt zich hiermee van andere ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra die deze gegevens maandelijks publiceren en soms alleen op basis van historie. Met deze stap sluit het JBZ aan bij de wens van minister Schippers om kwaliteitsinformatie makkelijker toegankelijk te maken voor onder andere patiënten.
Wacht-_en_toegangstijden_-_Jeroen_Bosch_Ziekenhuis*De toegangstijd is de tijd die het duurt voordat een patiënt een afspraak heeft in het ziekenhuis, de wachttijd is de tijd tot aan de behandeling of operatie.

Op dit moment kan iedereen op de site van het JBZ de toegangstijden voor poliklinieken en diagnostiek zien en een aantal wachttijden voor behandelingen en operaties. Het JBZ voldoet nu met het weergegeven aantal behandelingen/operaties aan het wettelijk vereiste. Het  ziekenhuis bekijkt of het mogelijk is om nog meer  wachttijden van behandelingen/ operaties op de site te publiceren op basis van dezelfde werkwijze.

Speciale tool
Voor het JBZ is een speciale tool ontwikkeld die het mogelijk maakt reële en actuele toegangstijden weer te geven.  Afdelingen kunnen hierin de toegangstijden invoeren die direct (real time) op de website gepubliceerd worden. De tool zorgt er ook voor dat de afdelingen wekelijks reminders krijgen en het management periodiek de benodigde rapportages ontvangen. Verschillende ziekenhuizen hebben inmiddels aangegeven geïnteresseerd te zijn in de nieuwe tool.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis