Verscherpt toezicht Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn verlengd

0
366

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het in december ingestelde verscherpt toezicht op het Diakonessenhuis met 6 maanden verlengd. De IGZ is van oordeel dat het ziekenhuis over het algemeen goede vooruitgang boekt met de nodige verbeteringen zoals de inzet van een cultuurverandering, maar dat het op een aantal onderdelen nog achterblijft. De inspectie heeft dan ook besloten het VT te verlengen op twee specifieke onderdelen, te weten de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg op de locatie Zeist en de implementatie van de nieuwe calamiteitenprocedure.

Tijdens het VT heeft de IGZ verbetermaatregelen gevraagd op locatie Zeist met betrekking tot de organisatie van zorg. De IGZ vraagt een beleidsplan met daarin opgenomen de voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg gerelateerd aan de mogelijkheden en voorzieningen van het Diakonessenhuis locatie Zeist.

diakonessenhuisDaarnaast heeft de IGZ geconstateerd dat het ziekenhuis niet in staat was om binnen de gestelde termijn een procedure te implementeren om te leren van ongewenste uitkomsten van zorg. Inmiddels is deze procedure er wel en heeft het ziekenhuis heel recent een nieuw team ingesteld voor het doen van onderzoek naar calamiteiten. De IGZ heeft gezien deze recente start van dit team niet kunnen toetsen of de uitvoering van de calamiteitenprocedure daadwerkelijk verbeterd is en zal dit de komende periode toetsen.
De verlenging van het verscherpt toezicht betekent dat de inspectie (onaangekondigde) inspectiebezoeken aan het ziekenhuis blijft brengen en de voortgang blijft volgen met onder andere gesprekken met medewerkers op de werkvloer. Het verscherpt toezicht wordt direct opgeheven als de inspectie vaststelt dat de implementatie van de calamiteitenprocedure en de te nemen verbeteringen op de locatie Zeist zijn gerealiseerd.

Bron: IGZ