Van Rijn bezoekt Friese zorginitiatieven

vws1Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft gisteren diverse zorglocaties in Friesland bezocht. De dag stond in het teken van de nieuwe praktijk, nu de overheveling van zorgtaken aan gemeenten en verzekeraars per 1 januari een feit is.
Van Rijn fietste ‘s ochtends in Heerenveen met een meitinker mee naar een huisbezoek. Daarna nam hij deel aan een overleg van de meitinkers om vervolgens bij Zorgboerderij Boerenblij in de Friese Meren aan te schuiven voor de nasi. Van Rijn bereikte Boerenblij na een lift van Pyt Oltrop (79), die mensen elke dag vrijwillig naar de dagbesteding brengt. ‘Mooi om te zien dat deze twee Friese gemeenten een heel eind op weg zijn met de hervorming. Zij kijken naar mensen, wat kunnen ze zelf en waar kunnen we ze bij helpen’, aldus Van Rijn.

Vanuit praktijk volgen
Om te zien hoe de decentralisaties van de zorg in de praktijk verlopen en welke initiatieven daarbij ontstaan, bezoekt Van Rijn de komende maanden tientallen locaties in Nederland. De bewindspersoon legt daarbij zijn oor te luister bij mensen die zorg ontvangen, zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en wethouders.

Overheveling zorgtaken geen doel op zich
Van Rijn: ‘Het overhevelen van zorgtaken naar de gemeente was geen doel op zich. Het is het middel om te komen tot betere zorg, dicht bij mensen. De komende maanden ga ik daarom met drie vragen het land in: Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe maken we een einde aan de administratieve lasten waar iedereen in de zorg genoeg van heeft?’

Hervorming langdurige zorg
De overheveling van lichte zorg en ondersteuning is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg. Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren. Dat gebeurt door in de Wmo 2015 bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging in de zorgverzekeringswet. Mensen met een zware zorgvraag vinden zekerheid in de Wet langdurige zorg.

Bron: VWS