Nieuwe behandeling voor uitgezaaide melanoom voorlopig toegelaten tot verzekerde zorg

0
675

Het Antoni van Leeuwenhoek kan de komende vier jaar patiënten met uitgezaaid melanoom de veelbelovende TIL-behandeling aanbieden. Minister Schippers heeft besloten de TIL-behandeling voorwaardelijk toe te laten tot het verzekerde pakket. Deze behandeling zal in onderzoeksverband worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat inzicht in de effectiviteit, de veiligheid en kosteneffectiviteit van deze zorg en drukt de financiering van deze kostbare behandeling niet meer (volledig) op het budget van het instituut.

Prof. dr. John Haanen, internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek is een aantal jaar geleden als enige in Nederland gestart met de TIL-behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom naar aanleiding van zeer hoopgevende resultaten verkregen in de National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, VS. Voor deze behandeling wordt bij de patiënt een of meer uitzaaiingen weggenomen waaruit zogenaamde tumor infiltrerende T-lymfocyten (TIL) tot enorme hoeveelheden worden opgekweekt in een speciaal daarvoor ontwikkeld laboratorium, waarna deze worden teruggegeven aan de patiënt. Hierdoor wordt het immuunsysteem versterkt en wordt het in staat gesteld de tumor aan te vallen.

Eerdere behandelingen in onderzoeksverband (fase I/II studie) uitgevoerd bij kleine groepen patiënten in universitaire centra in de VS, Israël en Europa, waaronder het Antoni van Leeuwenhoek, lieten veelbelovende resultaten zien. Gemiddeld wordt bij 40% van de met TIL behandelde melanoompatiënten een afname gezien van de tumor. Bij tussen de 10 en 20% van de patiënten verdwijnen alle uitzaaiingen. Deze patiënten hebben een uitstekende prognose, omdat de kans dat de ziekte op een later moment nog terug komt erg klein is. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in deze nieuwe behandeling.

Voor de TIL-behandeling was er nauwelijks perspectief voor patiënten met uitgezaaide melanoom. Tussen 2011 en 2013 zijn in het Antoni van Leeuwenhoek 10 patiënten in studieverband behandeld, van wie 5 patiënten goed op de behandeling reageerden en bij 2 patiënten de ziekte geheel is verdwenen. Door de voorwaardelijke toelating kunnen de komende 4 jaar in Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië in totaal 168 patiënten meedoen aan het onderzoek.

Als na 4 jaar blijkt dat deze behandeling beter en kosteneffectiever is dan de standaard die tot nu toe werd gehanteerd, zal deze na een nieuwe beoordeling door de minister definitief toegelaten worden tot de verzekerde zorg. Het Antoni van Leeuwenhoek beschouwt de voorlopige toelating als een belangrijke stap op weg naar een nieuwe standaard behandeling voor deze patiëntengroep.

Klik hier voor een video over TIL-behandeling.