Nieuwe voorzitter voor de Vereniging van scoliosepatiënten

0
566

Toine van der Sanden is sinds deze week de nieuwe voorzitter van de Vereniging van scoliosepatiënten. Hij is sinds 2014 bestuurslid en heeft veel ervaring in het besturen van grote onderwijsorganisaties en instellingen voor de gezondheidszorg. Hij volgt Henk Buter op, die na 9 jaar voorzitterschap statutair de maximale termijn heeft bereikt. Henk blijft als vrijwilliger actief in de vereniging en zal zijn kennis en ervaring blijven inzetten voor scoliosepatiënten.

https://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/Toine-scoliosepatienten.jpg

De Vereniging van scoliosepatiënten is dé belangenvereniging voor scoliosepatiënten en hun deelgenoten. Zij is in 1981 opgericht door scoliosepatiënten en hun ouders. De vereniging behartigt de medische, maatschappelijke en andere belangen van scoliosepatiënten en hun familie en vrienden.

De vereniging zet zich in om vroegtijdige ontdekking van scoliose te bevorderen en om de kwaliteit van de scoliosezorg in Nederland te verbeteren. Dit doet zij in de eerste plaats voor de circa 60.000 mensen met scoliose en voor hen die direct betrokken zijn, zoals ouders en partners. Maar zij richt zich ook op zorgverleners, zorgverzekeraars, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.

Henk Buter: ‘Ik kijk terug op een boeiende en uitdagende periode, waarbij de vereniging veel heeft kunnen doen om de positie van de scoliosepatiënt te verstevigen en ben blij dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren’. Zijn opvolger Toine van der Sanden ziet als belangrijke speerpunten van beleid voor de komende jaren:

het verminderen van de wachtlijsten en verkorten van de wachttijden voor scolioseoperaties;
het samen met professionals werken aan richtlijnontwikkeling voor de behandeling van scoliose;
het verbeteren van de mogelijkheden voor vroegtijdige ontdekking van scoliose;
het bevorderen van een transparante, evidence based informatievoorziening en voorlichting door alle personen en instellingen, die activiteiten verrichten op het gebied van scoliosebehandeling;
het bevorderen van een toegankelijke en patiëntvriendelijke informatievoorziening over scoliose en haar behandelingsmogelijkheden.

Met de komst van Toine van der Sanden als voorzitter gaat de vereniging weer een nieuwe periode in, waarbij het belang van de scoliosepatiënt voorop zal blijven staan.

Scoliose is een driedimensionale zijdelingse verkromming van de wervelkolom. Er zijn ca. 60.000 patiënten, 6.500 patiënten worden per jaar in een ziekenhuis behandeld en velen buiten het ziekenhuis. Er werden in 2012 625 (2008: 570) scolioseoperaties verricht. Jaarlijks komen er ca. 1.000 nieuwe patiënten bij, veelal meisjes in de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Een behandeling vindt conservatief (oefentherapie, brace) plaats of er is, als de verkromming daar aanleiding toe geeft, een operatie nodig waarbij de wervelkolom met schroeven en staven wordt gecorrigeerd en vastgezet. Meer informatie is weergegeven in het boek ‘Scoliose, de meest gestelde vragen’ en op de DVD ‘Verdraaid lastig…als je scoliose hebt’ (www.scoliose.nl)