Tuchtrecht is nog ver van het bed voor verpleegkundige

error foutVerpleegkundigen vallen onder het medisch tuchtrecht. Toch weet de helft van de verpleegkundigen niet wat dit voor hen betekent, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in het vakblad TVZ, Tijdschrift voor verpleegkundig experts. Voor het onderzoek is een peiling gedaan in het landelijke Panel Verpleging & Verzorging.

Verpleegkundigen vallen onder het medisch tuchtrecht, net als verpleegkundig specialisten, artsen, tandartsen, apothekers en andere zorgverleners. Patiënten, hun familie en andere belanghebbenden kunnen klachten over verpleegkundigen indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Toch blijkt kennis van het tuchtrecht nog lang geen gemeengoed onder verpleegkundigen.

Kennis
Ruim vier van de tien verpleegkundigen geven aan goed of zeer goed thuis te zijn in het tuchtrecht. De helft echter, kent het tuchtrecht slecht of matig. En 46% geeft aan nog nooit iets te hebben gelezen of gehoord over tuchtrechtzaken en -beslissingen. “Een professional moet zich natuurlijk informeren”, stelt NIVEL-onderzoeker Anke de Veer, “anderzijds is dit ook weer niet zo heel verwonderlijk omdat klachten over verpleegkundigen bij het tuchtcollege weinig voorkomen.” Slechts 3% van de verpleegkundigen is ooit als klager, beklaagde of getuige-deskundige werkelijk met het tuchtrecht in aanraking gekomen. Slechts 6% geeft aan dat hun werkgever tuchtrechtzaken actief onder de aandacht brengt.

Leren van fouten
De helft van de verpleegkundigen (54%) heeft wel eens kennis genomen van een tuchtrechtzaak of -beslissing. Meestal uit een vaktijdschrift. Volgens driekwart van de verpleegkundigen draagt het tuchtrecht bij aan het voorkomen van disfunctioneren. Anke de Veer: “Maar het tuchtrecht wordt vooralsnog zeer weinig benut om te leren van fouten van anderen. Verpleegkundigen kunnen er hun professioneel handelen aan toetsen. En instellingen en beroepsorganisatie Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland zouden meer bekendheid kunnen geven aan tuchtrechtzaken om de discussie over goed en verantwoord professioneel handelen gaande te houden.”
Bron: NIVEL