Catharina Hart- en vaatcentrum sluit alliantie met grootste cardiologische supplier van de wereld

catharinazh2Foto: cardioloog Lukas Dekker-Het Hart- en vaatcentrum van het Catharina Ziekenhuis en Medtronic, leverancier van medische technologie, maken vandaag bekend samen te gaan werken om de toegang tot medische innovaties en de logistiek rond de hartzorg te verbeteren. Mede door deze samenwerking kan het Catharina Hart- en vaatcentrum doorgroeien tot één van belangrijkste topcentra op cardiovasculair gebied in de Europa. De patiënt kan rekenen op de beschikbaarheid van de meest vooraanstaande medische technologie en een nog betere patiëntervaring.

Het Catharina Hart- en vaatcentrum is het grootste centrum van Nederland en staat internationaal bekend vanwege zijn expertise, ervaring en baanbrekend onderzoek; het is leidend op gebied van transparante kwaliteitsverbetering. Jaarlijks worden meer dan 25duizend mensen met een hartaandoening geholpen. Medtronic, de grootste cardiologische supplier ter wereld, is erop gericht om – naast productinnovatie – toegevoegde waarde te creëren voor samenwerkingspartners, door het optimaliseren van zorgprocessen.

De samenwerking tussen Catharina Hart- en vaatcentrum en Medtronic is een nieuwe aanpak om de toegang tot de meest optimale zorg voor meer hartpatiënten uit Nederland ook in de toekomst te garanderen, uit te breiden en waar mogelijk verder te verbeteren.

Processen slimmer organiseren
Experts van Medtronic gaan het Catharina Hart- en vaatcentrum helpen om (zorg)processen nog slimmer te organiseren. Dat leidt tot meer efficiency en kostenreductie. Eén van de projecten die gezamenlijk wordt opgepakt, is de logistiek in de nieuwbouw van het Hart- en vaatcentrum. Medtronic gaat onder andere helpen met het optimaliseren van de planning en routing van patiënten in het nieuwe centrum. “Dat zal leiden tot kortere toegangstijden. Ook de totale behandeling zal sneller verlopen”, aldus cardioloog Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis.

Research en innovaties
Concreet garandeert Medtronic het Catharina Ziekenhuis toegang tot de meest recente medische technologie. “Dat betekent dat onze patiënten kunnen beschikken over de allernieuwste technische hulpmiddelen, zoals pacemakers en hartmonitors. En we gaan samenwerken op het gebied van research en innovaties. Medtronic en onze cardiologen gaan gezamenlijk nieuwe ideeën vorm geven,” aldus Dekker.

De samenwerking wordt voor meerdere jaren (minstens vijf jaar) aangegaan. Door de samenwerking kan het Catharina Ziekenhuis haar toonaangevende positie op het terrein van kwaliteit van zorg verder ontwikkelen en is voor de patiënt altijd de laatste medische technologie beschikbaar.