Start internetconsultatie conceptbesluit Tabaksproductenrichtlijn

tabaksindustrieWe moeten jongeren beschermen tegen de schadelijke gevolgen van roken en voorkomen dat ze er mee beginnen. Dat is één van de doelstellingen van de nieuwe Europese ‘Tabaksproductenrichtlijn’.

Naast een aantal bindende voorschriften, bevat deze richtlijn regels waar Nederland keuzevrijheid heeft. De belangrijkste keuzes zijn uitgewerkt in een conceptbesluit dat nu ter consultatie wordt voorgelegd. Particulieren en organisaties kunnen suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren.

Tabaksproductenrichtlijn
De Tabaksproductenrichtlijn stelt regels over ingrediënten en emissies, etikettering en verpakking en grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaks- en aanverwante producten, zoals de e-sigaret en voor roken bestemde kruidenproducten. Naast dat het gaat om het gelijktrekken van de regels binnen de EU, richt de richtlijn zich op eerlijke informatievoorziening, het reguleren van nieuwe marktontwikkelingen en tabaksontmoediging en dan met name bij jongeren. Nederland is verplicht om de voorschriften uit de Tabaksproductenrichtlijn uiterlijk op 20 mei 2016 om te zetten in nationale wet- en regelgeving. Hiervoor is op 19 juni jl. het wetsvoorstel tot wijziging van de Tabakswet aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bron: VWS