NZa publiceert nieuwe regels over zorginkoop

logo_nza-700x352Contractvormen in de eerstelijn in kaart gebracht
Zorg dat het inkoopbeleid en -proces voor het volgende jaar op 1 april beschikbaar is en wees bereikbaar voor elkaars vragen tijdens het contracteerproces. Dat staat in de regels over het zorginkoopproces voor aanbieders en verzekeraars. Daarnaast publiceert de NZa een concept-overzicht van de verschillende soorten contracten in de eerstelijns zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen dit gebruiken bij de inkoop, of ze kunnen een nieuw inkoopmodel afspreken dat is geïnspireerd op bestaande modellen.

Verzekerden moeten bij het afsluiten van de polis weten welke aanbieder is gecontracteerd en welke niet. Daarom is het belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders vlot en soepel afspraken met elkaar maken. Om die reden maakte de NZa eerder een handreiking voor goed contracteren, de zogenoemde Good Contracting Practices. Nu zijn die aangevuld met regels voor het contracteerproces. De nieuwe regels gaan per 1 januari 2016 in en moeten eraan bijdragen dat verzekeraar en aanbieder tijdig weten waar zij aan toe zijn. De NZa controleert of partijen zich aan de nieuwe regels houden.

Overzicht contractvormen
Vertegenwoordigers van verzekeraars en zorgaanbieders in de eerste lijn kunnen reageren of aanvullingen geven op het overzicht van contractvormen. De NZa verwerkt dit in een definitief document, dat in september verschijnt.

Onderzoeken naar contracten in de zorg
De NZa onderzocht eerder dit jaar of zorgverzekeraars met voldoende fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen een contract sluiten. De onderzoeken laten zien dat alle inwoners van Nederland – ook in de dunbevolkte gebieden – binnen een redelijke termijn en een redelijke reistijd naar een zorgaanbieder kunnen gaan waar hun zorgverzekeraar een contract mee heeft. Eind 2015 publiceert de NZa de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek, ditmaal voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Bron: NZa