Pilots van start voor betere mondzorg bij ouderen

Logo De Mond Niet Vergeten2Deze week zijn in Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam pilots gestart om de mondzorg bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan er nauwer samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen tijdig worden geholpen bij problemen met hun gebit. Nu verdwijnen kwetsbare ouderen nog vaak uit beeld bij mondzorgpraktijken. Ook de thuiszorg gaat de mondverzorging van kwetsbare ouderen de nodige aandacht geven.

In de pilots  wordt een screeningsinstrument getest waarmee ouderen tijdig doorverwezen kunnen worden voor tandheelkundige zorg en hulp bij het poetsen. Ook krijgen ouderen en mantelzorgers voorlichting over goede mondzorg. En alle betrokken beroepsgroepen krijgen scholing om de mondzorg bij thuiswonende, kwetsbare ouderen te verbeteren. Ten slotte is er veel aandacht voor een goede samenwerking tussen alle partijen: de ouderen, mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen, case managers dementie, praktijkondersteuners en mondzorgprofessionals. Na evaluatie van de resultaten in de proefregio’s volgt vanaf september 2016 een landelijke uitrol van de nieuwe manier van werken.

Project voor kwetsbare ouderen
De pilots zijn onderdeel van het landelijke project ‘De mond niet vergeten!’ Dit project werkt eraan alle partijen te helpen om hun zorg voor de mondgezondheid van thuiswonende ouderen te verbeteren. Aanleiding om het project te starten is de constatering dat de mondgezondheid van ouderen achterblijft. Zo is uit onderzoek gebleken dat 8 van de 10 ouderen die in een verpleeghuis wordt opgenomen een ongezonde mond heeft.

Relatie mondgezondheid en algehele gezondheid
En dat terwijl juist voor ouderen een gezonde mond extra belangrijk is. Die draagt namelijk bij aan zowel de algehele gezondheid als aan het welbevinden. Een gezonde mond voorkomt pijn, ontstekingen, een slechte adem, een slechte kauwfunctie en andere ongemakken. Een slechte mondgezondheid kan daarentegen ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheid. Naast pijn, kauw- en slikproblemen kan het leiden tot longontsteking en hart- en vaatziekten, slecht instelbare bloedsuikerspiegels bij diabetes en ook tot snellere veroudering van het brein.

Website
Vandaag ging ook www.demondnietvergeten.nl in de lucht, met volop informatie en adviezen voor alle betrokkenen; van mantelzorgers tot en met tandartsen. Hier zullen na evaluatie van de pilots ook alle materialen voor voorlichting, scholing en screening voor iedereen beschikbaar komen.

Over ‘De mond niet vergeten!’
‘De mond niet vergeten!’ is een initiatief van Innovatiekring Dementie (IDé), de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), de beroepsvereniging van tandartsen Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Vrije Universiteit (VU) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Het project wordt mede gefinancierd door SAG/Zilveren Kruis.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen