Medisch Leiderschap voor artsen van de toekomst

Array

artsenEen arts moet tegenwoordig meer kunnen dan alleen een patiënt lichamelijk onderzoeken, een wond hechten of pillen voorschrijven. Hij moet kunnen reflecteren op zijn eigen functioneren, constant aandacht hebben voor verbetering en over veelzijdige competenties beschikken in het belang van goede patiëntenzorg. Hierbij wordt onder andere van hem verwacht dat hij niet alleen collega’s binnen het zorgteam, maar ook kritische patiënten kan meenemen in de gedachten achter zijn besluitvorming.

Artsen van nu krijgen bovendien te maken met ingewikkelde wetgeving, politieke ontwikkelingen en actuele maatschappelijke kwesties. De vervaging van grenzen binnen Europa en laagdrempelige communicatie met de rest van de wereld plaatsen het medisch handelen in internationaal perspectief.

Aandacht voor Medisch Leiderschap
De vaardigheden die in deze context van een arts worden gevraagd, zijn geclusterd onder de term Medisch Leiderschap. In de medische vervolgopleiding komt medisch leiderschap al steeds vaker als te verwerven competentie aan bod. Zo biedt bijvoorbeeld het Canbetter-project handvatten voor opleiders en aios om leiderschapscompetenties aan te leren in de medische vervolgopleiding. Maar waarom wachten tot de vervolgopleiding? De basisartsen van de toekomst horen net zo goed voorbereid te zijn op hun rol als integrale en assertieve zorgverlener. Bovendien geven studenten geneeskunde zelf aan behoefte te hebben aan meer aandacht voor medisch leiderschap in de basisopleiding geneeskunde.

Medisch Leiderschap in de basisopleiding
De Geneeskundestudent – de onafhankelijke vertegenwoordiger van geneeskundestudenten in Nederland –  wil meer inzicht  krijgen in de behoefte van de student aan kennis over competenties die binnen het ‘containerbegrip’ medisch leiderschap vallen. Daarom heeft zij in november 2014 vragen over dit onderwerp in haar jaarlijkse enquête opgenomen. Aan de respondenten (N=2879) werd onder meer gevraagd hoe tevreden zij waren met het huidige onderwijsaanbod met betrekking tot organisatie- en managementvaardigheden, in welke onderwerpen zij meer onderwijs zouden willen krijgen en of zij zelf ambitie hadden om uiteindelijk een leidinggevende positie in de zorg te bekleden. Hierbij kwam naar voren dat slechts 12% van de geneeskundestudenten vindt dat er tijdens de studie genoeg aandacht wordt besteed aan vaardigheden in relatie tot medisch leiderschap. Masterstudenten waren hier relatief meer ontevreden over dan bachelorstudenten.*

Werkgroep Studenten van het Platform Medisch Leiderschap
Tijd om de schouders eronder te zetten. Een ruim twintigkoppige Werkgroep Studenten is gevormd door bestuurs- en commissieleden van het Platform Medisch Leiderschap, afgevaardigden van het LOCA, LMSO, IFMSA-NL en De Geneeskundestudent  en andere enthousiaste geneeskundestudenten uit het hele land. Sinds maart 2015 komen zij regelmatig bij elkaar om een duidelijke visie op de rol van medisch leiderschap in de basisopleiding te formuleren. Met best practices uit binnen- en buitenland, herkenbare praktijksituaties en concrete suggesties voor invulling van onderwijs, hoopt de werkgroep beleidsmakers en studenten te inspireren tot een concretere invulling van compententies medisch leiderschap binnen de basisopleiding geneeskunde. In het voorjaar van 2016 zal de werkgroep haar visiedocument lanceren.

Auteurs: Anna Verhulst, Sietske Rozie, Maarten van Gemeren, Jesse Habets

Bron: KNMG

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen