Sint Franciscus Vlietland Groep locatie Vlietland behaalt voor de tweede keer Seniorvriendelijk keurmerk Ziekenhuis

1115008 KBO_logo SvZ2015De Sint Franciscus Vlietland Groep, locatie Vlietland heeft voor de tweede keer het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis weten te behalen!

De Sint Franciscus Vlietland Groep, locatie Vlietland heeft op 7 september opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Dit keurmerk toont aan dat het ziekenhuis goed is ingericht op de zorg voor ouderen. De verlenging van het keurmerk is een mooi resultaat waar het ziekenhuis trots op is. Om dit te vieren organiseert het ziekenhuis een fotoactie voor jong en oud op woensdagmiddag 23 september.

Seniorvriendelijkheid in het hele ziekenhuis
Het ziekenhuis heeft specifieke services en voorzieningen in het gebouw, gericht op ouderen. Zo zijn er gastheren en -vrouwen aanwezig om patiënten en bezoekers te helpen bij binnenkomst. Op alle afdelingen in het ziekenhuis wordt zorgvuldig ingespeeld op de behandeling van ouderen. Tijdens de opname wordt bij ouderen extra gelet op voeding, comfort, functiebehoud, valpreventie en risicovolle medicijncombinaties. Medewerkers van alle afdelingen zetten zich continu in om de zorg voor de oudere patiënt in het hele ziekenhuis op een hoger peil te krijgen en te behouden. Daarnaast heeft het ziekenhuis een speciale polikliniek, Geriatrie (ouderengeneeskunde), gericht op veelvoorkomende problemen bij ouderen, zoals geheugenproblematiek of vallen. Dat het ziekenhuis het keurmerk opnieuw heeft ontvangen, is het bewijs dat zij goede zorg bieden aan de ouderen in de regio.

Fotoactie voor jong en oud!
Het ziekenhuis vindt goede zorg voor alle generaties belangrijk en is daarom trots op het behaalde resultaat. Om het opnieuw behalen van het keurmerk te vieren, wordt op woensdagmiddag 23 september van 12.00 tot 15.00 uur een speciale fotostudio in het Vlietland Ziekenhuis ingericht. Alle senioren zijn van harte welkom om samen met hun kind(eren), kleinkind(eren) of achterkleinkind(eren) voor één dag model te staan op de voorkant van het patiëntenmagazine ‘SAMEN’ van de Sint Franciscus Vlietland Groep.

Uitleg keurmerk
Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis wordt uitgereikt door de ouderenorganisaties Unie KBO, NOOM, PCOB en NOVG en is bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere mensen. Om de twee jaar worden de ziekenhuizen beoordeeld. Voor meer informatie kunt u kijken op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl.