Maand van de klantbeleving in St. Anna Ziekenhuis

Van 15 oktober tot 15 december 2015 worden patiënten van alle poliklinieken, onderzoeks- en ondersteunende afdelingen van het St. Anna Ziekenhuis uitgenodigd deel te nemen aan de maand van de klantbeleving. Door het invullen van een digitale vragenlijst kunnen patiënten anoniem aangeven hoe zij de dienstverlening in het St. Anna Ziekenhuis hebben ervaren. De antwoorden bieden een actueel inzicht in de klantbeleving en helpen het ziekenhuis de zorgverlening en service aan patiënten verder te verbeteren. De maand van de klantbeleving is een aanvulling op het continue klantbelevingsonderzoek van de klinieken.

Bijzonder betrokken
Het St. Anna Ziekenhuis wil zich onderscheiden door haar betrokkenheid bij haar patiënten. Om patiënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het van belang te weten hoe patiënten hun bezoek aan het ziekenhuis ervaren hebben.

Vragenlijst
Patiënten die in de maand van de klantbeleving een polikliniek, onderzoeks- of ondersteunende afdeling bezoeken, ontvangen een uitnodigingskaartje om de vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt gefaseerd, in de eerste maand worden de kaartjes uitgereikt op de poliklinieken, in de tweede maand op de onderzoeks- en ondersteunende afdelingen.
De vragenlijst betreft een gevalideerd meetinstrument van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en heeft betrekking op verschillende aspecten van de poliklinische zorg.

Bron: St Anna Zorggroep