JBZ: Werken aan Verpleegkundig Leiderschap

0
1179

Symposium Werken aan Verpleegkundig Leiderschap op woensdag 21 januari 2016
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis nodigt u van harte uit voor het symposium:  Werken aan Verpleegkundig Leiderschap. Georganiseerd voor  Medisch Managers, Verpleegkundigen, HR adviseurs, (bedrijfs)opleiders, VAR leden, Raad van Bestuur, Unithoofden.

In het regeerakkoord 2014 is de regeling: “Kwaliteitsimpuls Zorgpersoneel” afgesproken. De regeling behelst een subsidie voor een periode van 4 jaar (2014-2017) en wordt officieel aangeduid als: Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg. Doel van deze regeling is, zoals de titel al doet vermoeden, om een impuls te geven aan de verbetering van kwaliteit van zorgpersoneel door te investeren in opleiding en ontwikkeling aan de hand van een strategisch opleidingsplan. Het verantwoordingskader van de subsidieregeling is een zg. ‘licht regime’. Dat betekent concreet dat de verantwoording van de besteding van middelen op strategisch niveau is gelegd en aan de hand van het strategisch opleidingsplan wordt gedaan. Geen ‘bonnetjes en urenstaten’ maar wel monitoring van de resultaten.

Het in 2013 ingevoerde onderscheid tussen niveau 4 en 5 verpleegkundigen in functie- en competentieprofiel en inschaling betekent voor het JBZ dat er daadwerkelijk een onderscheid tussen deze rollen wordt gemaakt; de weg naar daadwerkelijke operationalisering van dit verschil is echter lang. Zittende HBO-opgeleide verpleegkundigen hebben zich tot nu toe nauwelijks kunnen spiegelen aan HBO-rolmodellen. Om de gewenste situatie van kwalitatieve verbetering te bereiken is het daarom van belang om opleidingsinterventies te richten op het ontwikkelen van het verpleegkundig rolmodel van met name niveau 5 verpleegkundigen.  In opdracht van het platform Verpleegkundig  Leiderschap is het opbouwprogramma Verpleegkundig Leiderschap ontwikkeld.

Vandaar het thema:
Werken aan: Verpleegkundig Leiderschap
Op 21 januari 2016 bent u, na aanmelding, van harte welkom in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit symposium krijgt u handvatten uitgereikt om daadwerkelijk een verschil in MBO-HBO niveau te creëren waardoor er meer professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep naar voren komt. Met als doel: betere verpleegkundige patiëntenzorg.

U kunt u hier aanmelden of de uitnodiging bekijken.

Voor meer  informatie kunt u terecht bij: E. te Kamp, programma ondersteuner Verpleegkundig Leiderschap
Email: verpleegkundigleiderschap@jbz.nl of Telefoon: ( 073) 5538539
Programma

14.30 uur Ontvangst en inschrijving
15.00 uur Welkom
Dhr. H.P.J. (Piet-Hein) Buiting, voorzitter Raad van Bestuur
15.15 uur Waarheen… Waarvoor ….
Mw. B. (Britt) Merrienboer, voorzitter VAR
15.30 uur De weg (2009-2017)
Mw. M. (Marjolein) Schouten, bedrijfsmanager Jeroen Bosch Academie
16.00 uur MBO/HBO op de afdeling
Mw. B. Leijten, verpleegkundige niveau 4 neurologie, blogger in Nursing
16.15 uur De nut en noodzaak van Verpleegkundig Proces
Wolter Paans
16.45 uur Hoe EBP de verpleegkundige zorg echt beter maakt
Hester Vermeulen
17.15 uur Klinisch redeneren: een kwestie van pro actief denken én handelen
Marc Bakker
17.45 uur pauze
18.30 -19.15 uur Workshop Ronde 1
19.20 – 20.05 uur Workshop Ronde 2
20.10 uur Afsluiting/ buffet
Dhr. H. (Harry) Sonnenschein,
programma manager Verpleegkundig Leiderschap

Namens het Jeroen Bosch Ziekenhuis,
Piet-Hein Buiting,Voorzitter Raad van Bestuur