Patiëntenportaal Antoni van Leeuwenhoek biedt inzage in eigen dossier en voorlichting op maat

Array

Alle patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) hebben nu inzage in informatie uit hun medisch dossier. Zij kunnen op hun persoonlijke patiëntenportaal “MijnAVL” verslagen van beeldvormende onderzoeken, brieven, ECG, ergometrie, labuitslagen, longfunctieonderzoek, conclusies vanuit multidisciplinair overleg, medicatie en pathologie uitslagen inzien. 

Sinds januari 2014 hebben patiënten al inzage in afspraken en voorlichting-op-maat, ook is het mogelijk om vragenlijsten in te vullen. De inzage in dossier informatie sluit aan bij de doelstelling van het ministerie van VWS om binnen 5 jaar 80% van de mensen met een chronische aandoening, via internet, inzage te geven in hun medisch dossier. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt deze mogelijkheid aan patiënten en draagt daarmee bij aan de patiëntgerichtheid.

Dit is naar aanleiding van de positieve uitkomsten van een recent, door Alpe d’Huzes/KWF, ondersteund onderzoek onder borst- en longkankerpatiënten. Hieruit blijkt dat veel patiënten de inzage in het medisch dossier hoog waarderen. Velen geven aan dat het inzicht in de eigen ziekte verbetert en bijdraagt aan het gevoel van regie over het zorgproces. Het vergroten van de ervaren autonomie en kennis over de eigen ziekte zijn belangrijke onderdelen van “empowerment“ van patiënten, een begrip dat steeds belangrijker wordt in de zorg voor patiënten met kanker. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat de extra belasting voor behandelaars gering was, terwijl vooraf gedacht werd dat er enorm veel vragen hierover gesteld zouden worden aan artsen.

Bron: NKI.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen