Alles over opleidingen praktijkondersteuners en doktersassistent in één overzicht

Opleidingen voor de praktijkondersteuner somatiek, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg en doktersassistent zijn voor het eerst in kaart gebracht. Op verzoek van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) heeft de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) de inventarisatie gemaakt en verwerkt in een rapport. Werkgevers, stagebegeleiders in de huisartsenzorg en studenten krijgen zo inzicht in de opleidingen die aangeboden worden voor deze drie functies.

Ook laat het overzicht de verschillen tussen de opleidingen zien. Het kan het gemakkelijker maken om een opleiding te kiezen, de mogelijkheden te bespreken met medewerkers en stagiaires te begeleiden op dat wat ze volgens de opleiding horen te leren.

Voldoende praktijkondersteuners en doktersassistenten
De branche heeft voldoende medewerkers nodig om alle zorgvragen op te vangen. Tegelijkertijd nemen de zorgvragen aan complexiteit toe. Om over voldoende praktijkondersteuners en doktersassistenten te kunnen beschikken, is de SSFH vorige maand de arbeidsmarktcampagne ‘Nieuwe zorg, nieuwe kansen’ gestart. Daarmee kunnen 600 medewerkers uit andere zorgbranches worden opgeleid of omgeschoold. Het gaat om doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek (POH-S) en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ). Ook kunnen 250 praktijkondersteuners somatiek al werkend in de huisartsenzorg een verkort bijscholingstraject volgen om door te groeien tot het competentieniveau van de praktijkverpleegkundige. Voor de opleidings- en omscholingsdoelen van de campagne komt het goed uit dat de opleidingen nu in kaart zijn gebracht.

Aanbevelingen voor de toekomst
De Stichting KOH doet in het rapport ook aanbevelingen voor bijvoorbeeld een goede afstemming opleiding/arbeidsmarkt waarover het SSFH-bestuur zich nu gaat buigen. Daarnaast komt het rapport aan bod op een strategische bijeenkomst met stakeholders over de toekomst van de POH-S in relatie tot de praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg. De resultaten van de bijeenkomst en de SSFH-reactie op het rapport komen in de loop van 2016 op de website van de SSFH te staan. Daar is nu al het ‘Eindrapport Verkenning van het opleidingsaanbod voor de POH-S, POH-GGZ en doktersassistent’ te downloaden.

Over de SSFH
De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg is een samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg), en de werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. www.ssfh.nl

Bron: Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)