Preventieve maatregelen atopische aandoeningen ook richten op kinderen met overgewicht

Array

Atopische aandoeningen (astma, eczeem en hooikoorts) en overgewicht zijn de meest voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen in westerse landen en zijn daarom belangrijke thema’s voor jeugdgezondheidszorg in Nederland.

De resultaten van dit promotieonderzoek laten zien dat het percentage kinderen met astma sinds 1989 daalde en na 2001 stabiel bleef. Deze trend kon niet verklaard worden door (meer of beter) medicatiegebruik. Overgewicht bleek gerelateerd aan astma(symptomen), maar vormde ook geen verklaring voor de dalende trend. Een forse daling in blootstelling aan omgevingstabaksrook lijkt vooralsnog de meest aannemelijke verklaring. Aanbevolen wordt om preventieve maatregelen voor astma ook te richten op kinderen met (een verhoogd risico op) overgewicht.

Promotie Mw. J.D. (Dianne) de Boer-de Korte
Titel: “Trends in childhood asthma and atopic diseases; practice-based research in Child and Youth Health Care”
Vrijdag 18 december 2015, 12.00 uur

Bron: Nieuwsbank.nl

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen