De balans: trots en zorg

0
500

Met weken van jaaroverzichten in aantocht, is ook voor Het Roer Moet Om het moment daar om terug te kijken op een roerig jaar. In maart stonden we met een handjevol artsen, een manifest en wat spijkers voor een donker en dicht Ministerie van VWS. Twee dagen later hadden ruim 2000 huisartsen onze vastgenagelde noodkreet onderschreven. Nog twee dagen later waren dat er 5000. Om in no time door te groeien naar ruim twee derde van alle huisartsen in Nederland.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat alles wat we sinds maart gedaan hebben – nachtelijke acties, media-optredens, een ‘bloemlezing’ van misstanden, een aanbieding in de Tweede Kamer, een nationaal debat in de Rode Hoed, het aanjagen van het Zomerakkoord – letterlijk onbestaanbaar was geweest zonder die massale steun. Bewindspersonen, Kamerleden, verzekeraars, beroepsverenigingen, journalisten: hun ogen, oren en deuren gingen open omdat ze die oorverdovende bezorgdheid niet konden negeren. Daarmee is 2015 voor ons het jaar van de huisarts die is opgestaan. Voor zijn vak en voor de patiënt.

En met resultaat. Het Zomerakkoord dat begin oktober het licht zag was een formidabele doorbraak op alle punten van het Manifest: het doorbreken van de ongelijkwaardigheid, het opheffen van het verlammende toezeggingsbesluit, een streep door de absurde bureaucratie en een marsroute richting zinvolle kwaliteitsmeting. Als huisartsen van Nederland mogen we bijzonder trots zijn dat we dat – in zo korte tijd – hebben weten af te dwingen!

Zorg
Toch eindigt ons verhaal daar niet. Met die terechte trots is ook een fase begonnen van oprechte zorg. Zorg over de concrete invulling, uitwerking en naleving van de Zomerakkoord-afspraken. Natuurlijk, het omgooien van het roer betekent niet onmiddellijk een andere koers. Zoals de veranderende vaarrichting van een mammoettanker pas na enige tijd zichtbaar wordt, zo geldt dat ook voor de huisartsensector. Maar dan moet het wel zichtbaar worden. En de scherpte om de uitkomsten van het Zomerakkoord te bewaken is er alleen bij ons, de huisartsen zelf. Hoe gaan de verzekeraars om met contractering? Hoe hard zijn de vorderingen op het terugdringen van bureaucratie? Wat doen onze beroepsverenigingen daadwerkelijk om hun visie op kwaliteit en op chronische zorg te vernieuwen, gedragen te krijgen in hun verenigingen en bestuurlijk vast te leggen?

Chronische zorg
Juist ook die visievorming binnen de beroepsvereniging moet aangejaagd worden. Het Roer Moet Om stelde daarom afgelopen oktober de Visie op kwaliteit op, die we al eerder met jullie deelden. Voor chronische zorg is zo’n visie echter evenzeer noodzakelijk. Juist hierin toont zich immers het productdenken, die huisartsenzorg devalueert tot ‘wasstraat-zorg’. Daarom heeft het actiecomité ook een Visie op chronische zorg opgesteld, met daarin tien uitgangsprincipes voor een generalistische aanpak van de chronische zorg. Samen met de kwaliteitsvisie zal dit document aan de orde moeten komen in de eerstvolgende ledenvergaderingen van LHV, Ineen, NHG, VPH..

Jaar van zichtbare verandering
Kortom: was 2015 het jaar van het opstaan van de huisarts, 2016 moet het jaar worden van de zichtbare verandering voor de huisarts. Het jaar waarin woorden daden moeten worden.
Wij vinden dat, ook voor een mammoettanker, een half jaar lang genoeg is om de goede koers te vinden. We verwachten dus concreet en merkbaar resultaat vanaf april 2016. Dat betekent: gelijkwaardige onderhandelingen, reële administratieve lasten, een slank en robuust kwaliteitssysteem en een sterke, vastgelegde visie op chronische zorg. Die ontwikkeling gaat Het Roer Moet Om met argusogen volgen.

Kompas
Als actiecomité zien we ons als aanjager en waakhond van dat proces. Alle betrokken partijen moeten laten zien dat het ze echt menens is. Om de benodigde vorderingen goed te kunnen volgen komen we daarom in januari al met een concrete checklist, die we ook met jullie zullen delen. Een kompas, om te zien of de tanker zijn koers daadwerkelijk verlegt. Zodat we waar nodig partijen kunnen aanspreken op hun gedane beloften. Allereerst tijdens het tweede Het Roer Moet Om Debat op zaterdag 2 april 2016 in de Jaarbeurs te Utrecht. Daarnaast hebben we deze week van alle bij het Zomerakkoord betrokken partijen de toezegging gekregen dat alle belangrijke resultaten die komende maanden worden geboekt, met terugwerkende kracht zullen worden meegenomen in de contracten voor 2016.

Daarmee gaat onze gezamenlijke strijd een nieuwe fase in. Een met minder prominente zichtbaarheid en wellicht minder in het oog springende acties, maar tegelijkertijd een fase die cruciaal is om werkelijk resultaat te bereiken. En een fase waarin de gezamenlijke druk van achtduizend huisartsen keihard nodig blijft. Wij hopen van harte dat jullie allen ons ook in 2016 volop zullen blijven steunen. Alvast onze dank daarvoor.

Fijne feestdagen en een krachtig 2016 gewenst!
Actiecomité Het Roer Moet Om