Apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’

0
1769

Toezegging zorgverzekeraars aan KNMP: apothekers niet de dupe van ‘Het roer moet om’

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het verzoek van de KNMP gehonoreerd om te waarborgen dat apothekers niet de dupe worden van de administratieve-lastenverlichting voor huisartsen door de actie ‘Het roer moet om’. De KNMP is blij met de toezegging van ZN, die aansluit bij het ingezette beleid om de regeldruk in de apotheek terug te dringen. Hiertoe gaat in januari een gezamenlijke werkgroep Farmacie van ZN en KNMP van start.

Lastenverlichting

KNMP-directeur Léon Tinke: “Wij hebben er bij herhaling voor gepleit dat de afspraken met de huisartsen, om te snijden in het papierwerk, worden doorvertaald naar apothekers. Anders wordt de patiënt van het kastje naar de muur gestuurd.”

Op de website hetroergaatom.nl staat welke afspraken voor administratieve-lastenverlichting van kracht worden per 1 januari 2016. Waarnemend directeur Marianne Lensink van ZN geeft aan naar haar leden dat de verzekeraars enkele bepalingen in hun contracten met apothekers niet moeten handhaven, omdat die zijn achterhaald door de afspraken met de huisartsen. Zo zullen zorgverzekeraars geen declaraties van apotheken afwijzen wanneer bij de aantekening ‘medische noodzaak’ een door de huisarts ondertekend formulier ontbreekt, aldus ZN.

Zorgen

“Ik snap dat de apothekers zich zorgen maken”, aldus Lensink in een communiqué. “We zijn nu begonnen met de huisartsen (…). Dan mag een verbetering voor de ene sector geen verslechtering opleveren voor hun collega’s in een ander deel van de zorg.”

Minder regels, meer zorg
De toezegging van ZN sluit aan bij het traject van KNMP, ASKA, NVPF, LHV apotheekhoudende huisartsen en ZN om gezamenlijk de lastendruk in de apotheek te verminderen. Dat leidde in november tot het rapport ‘Minder regels, meer zorg’ van SIRA Consulting, met oplossingsrichtingen voor de regeldruk van apotheekhoudenden. “Hierover is constructief overleg gaande, ook met het ministerie van VWS en met toezichthouders”, aldus Léon Tinke. “Bijvoorbeeld over de opiumwetgeving en over de artsenverklaring bij het betrekken van medicijnen uit het buitenland wanneer ze in Nederland niet beschikbaar zijn.”

Bericht ZN; ‘Zorgverzekeraars: apothekers niet dupe van minder bureaucratie huisartsen’

BRONKNMP
Vorig artikelAanpassingen brengen regels NZa dichterbij praktijk
Volgend artikelMedicijn voor patienten met bechterew
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.