Optimale nazorg voor patiënten na stamceltransplantatie

Patiënten van het Erasmus MC die een autologe stamceltransplantatie ondergaan, een behandeling bij bloedkanker, kunnen vanaf nu terecht in Franciscus Gasthuis voor optimale nazorg. Dit is voor hen belangrijk, omdat deze patiënten na de behandeling een zeer zwak afweersysteem hebben. Daarom worden de patiënten in beschermende geïsoleerde kamers opgenomen om infecties te voorkomen. Voor patiënten is het prettig om de nazorg dicht bij huis te kunnen ontvangen.

Autologe stamceltransplantatie
Kwaadaardige bloedziekten, zoals ziekte van Kahler en Hodgkin of non-Hodgkin lymfoom, zijn te bestrijden met intensieve chemotherapie. Helaas gaan hierdoor niet alleen kankercellen, maar ook gezonde stamcellen in het beenmerg kapot. Een stamceltransplantatie, in dit geval met stamcellen van de patiënt zelf (autoloog), is dan noodzakelijk. De patiënten hebben na de stamceltransplantatie te maken met complexe problemen, zoals een verhoogd risico op infecties. Het nazorgtraject is daarom zeer belangrijk en intensief.

Speciaal geïsoleerde privékamer
De patiënt verblijft twee tot drie weken in een speciaal geïsoleerde privékamer met aparte luchtafvoer en een sluis. Het ziekenhuis heeft ervoor gezorgd dat patiënten zo comfortabel mogelijk kunnen verblijven. Zo heeft de patiënt beschikking over een iPad (geschonken door Roparun), een comfortabele relaxstoel en trainingsapparaten en heeft de afdeling fotobehang aan laten brengen om een ‘huiselijke’ sfeer te creëren.

Kwaliteit
Het Erasmus MC en het topklinische Franciscus Gasthuis zijn overeengekomen dat patiënten na de transplantatie overgedragen worden aan Franciscus Gasthuis. De afdeling Hematologie heeft de ‘JACIE’ accreditatie behaald voor het verrichten van de voor- en nazorg. De zeer strenge kwaliteitseisen worden gewaarborgd door onder andere een vervolgopleiding en bijscholing van de verpleegkundigen. Daarnaast vraagt het traject ook speciale inzet van artsen die 24 uur per dag beschikbaar moeten zijn.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.sfg.nl.

 

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen