MMC voldoet ruim aan landelijke kwaliteitsnormen uro- oncologische behandelingen

Urologie MMC geeft transparantie over aantallen en kwaliteit van zorg
MMC voldoet als één van de weinige ziekenhuizen in Brabant al jaren ruim aan de kwaliteitsnormen op het gebied van blaas-, prostaat- en nieroperaties gesteld door zowel de Nederlandse Vereniging voor Urologie als door de zorgverzekeraars. De afdeling urologie van MMC geeft openheid over haar operatieresultaten. Dit alles in het kader van transparantie van de zorg.

Uro-oncologische chirurgie wordt steeds vaker alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door, dat deze ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra.

Een dergelijk centrum voldoet aan alle kwaliteitsnormen van zowel de Nederlandse Vereniging voor Urologie(NVU) als aan die van de zorgverzekeraars op het gebied van de drie meest voorkomende uro-oncologische operaties: blaaskanker-, prostaatkanker- en nierkankeroperaties. MMC voldoet al jaren ruim aan de landelijke norm voor deze drie operaties en verrichtte in 2014 zelfs de meeste operaties voor blaas-, prostaat- en nieroperaties in de directe omgeving. Hiermee voldoet MMC als één van de weinige ziekenhuizen in de regio Brabant aan de normen van de NVU en de zorgverzekeraars.

Verwijscentrum voor complexe zorg
Momenteel is de afdeling urologie van MMC verwijscentrum voor andere ziekenhuizen in de regio Zuid-Oost Brabant (en daarbuiten) voor bepaalde operatie indicaties zoals oncologische urologie. “We zijn blij met de samenwerking met de urologische afdelingen van ziekenhuizen in de omgeving. Samenwerking geeft betere kwaliteit van zorg”, vertelt Laurent Fossion, uroloog MMC.

Hoogwaardige kijkoperaties
Alle onco-urologische ingrepen vinden in MMC plaats door middel van kijkoperaties (laparoscopie). Dit is uniek in Nederland. Hierdoor is een operatie minder belastend voor de patiënt (vanwege kleine wondjes), ontstaat er minder bloedverlies tijdens de operatie, hoeft de patiënt nog zelden naar de intensieve care afdeling na de ingreep, zien we minder complicaties en kan de patiënt eerder naar huis en aan het werk.

Deze techniek past in de visie van MMC om met innovatieve technieken de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. In het Centrum voor Kijkoperaties worden diverse vormen van kijkoperaties verricht en werken chirurgen, gynaecologen en urologen nauw samen. Allen hebben ruime ervaring in zowel de persoonlijke begeleiding van de patiënt als in de operatieve behandeling.

De landelijke kwaliteitsnormen NVU samengevat:
• Minimaal 20 cystectomieën voor blaaskanker (verwijderen van de blaas bij blaaskanker) per ziekenhuis per jaar (norm zorgverzekeraars ligt hiervoor op 20).
• Minimaal 20 radicale prostatectomie ingrepen (verwijdering van de prostaat) per ziekenhuis per jaar (norm zorgverzekeraars ligt hiervoor op 30).
• Minimaal 10 nierkanker operaties per ziekenhuis per jaar
• Altijd van tevoren multidisciplinair overleg.
• Goede mondeling en schriftelijke voorlichting aan patiënt.
• Aantoonbare ervaring met verschillende vormen van urinedeviatie.
• Minimaal intensive care level 2 beschikbaar in ziekenhuis.
• Deelname aan landelijke registratie blaaskankerbehandeling NVU
Meer informatie over de landelijke kwaliteitsnormen: https://www.nvu.nl

Bron: MMC/AD Ziekenhuis top 100 2014