Hoe checkt u de betrouwbaarheid van een medische app?

Medische App Checker: handreiking bij het beoordelen van medische apps
Hoe checkt u de betrouwbaarheid van een medische app? Past deze bij de vragen van uw patiënten? En hoe zit dat met de bescherming van persoonsgegevens? De Medische App Checker van de KNMG geeft tips en informatie voor het beoordelen van betrouwbaarheid, kwaliteit en privacy.

De Medische App Checker (pdf) biedt kaders voor het beoordelen van de kwaliteit van medische apps en beoogt hiermee het verantwoord gebruik door artsen en patiënten te stimuleren. De Medische App Checker bestaat uit een drietal checks. De eerste check biedt kaders voor het gericht zoeken naar een geschikte medische app voor gebruik door patiënten, artsen of mantelzorgers. De tweede check helpt bij het beoordelen van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van een medische app vóór het downloaden. De derde check helpt, na het downloaden van de app, bij het beoordelen van de bescherming van persoonsgegevens.

Deze Medische App Checker richt zich op de volgende categorieën medische apps:

Apps die fungeren als medisch hulpmiddel;
Apps die het efficiënt bijhouden, opslaan en delen van informatie faciliteren (zogeheten Tracking, tracing en monitoring apps).
Communicatie-apps, waarmee patiënten bijvoorbeeld vragen kunnen stellen aan een zorgverlener.

Eindoordeel in eigen handen
De Medische App Checker biedt een uitgebreide set vragen, waarmee u verschillende aspecten van betrouwbaarheid, kwaliteit en privacy kunt beoordelen. Het is belangrijk te beseffen dat u als arts uiteindelijk zelf beslist of u de app zult gebruiken of voorschrijven aan een patiënt, of niet. De Medische App Checker moet gezien worden als een beoordelingsinstrument. Aan het einde van de check dient u zelf de afweging te maken welke vragen en antwoorden voor u het meest relevant zijn. Afhankelijk van de medische doeleinden waarvoor u of uw patiënt de app wilt inzetten, kunnen deze ook per check verschillen.

Voor ontwikkelaars van medische apps
De Medische App Checker is primair bedoeld om artsen te ondersteunen, maar kan zeker van nut zijn voor ontwikkelaars en verkopers van medische apps. Voor app-ontwikkelaars is een Europese gedragscode in ontwikkeling die zich in het bijzonder richt op de privacy- en beveiligingseisen die aan medische apps worden gesteld. De conceptversie van die gedragscode is reeds gepubliceerd.

Omdat de KNMG op Europees niveau meewerkt aan ontwikkelingen op het gebied van “mobile health”, is van de Medische App Checker ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Bron: KNMG

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen