Aankondiging subsidieoproep Biomarkers voor Gezondheid en Voeding

Het JPI-HDHL heeft vandaag in samenwerking met de Europese Commissie een transnationale subsidieoproep gelanceerd op het gebied van Biomarkers voor Voeding en Gezondheid.

Deze subsidieoproep richt zich op het ontwikkelen en valideren van biomarkers voor voeding en gezondheid. Het gaat daarbij om voedingsinname, voedingsstatus, bewegingsgerelateerde gezondheid, voedings-gerelateerde gezondheid en het ontstaan van voedingsgerelateerde ziekten. De subsidieoproep is vanaf 16 februari 2016 te vinden op de website van het JPI HDHL.
ZonMw participeert namens Nederland in deze internationale subsidieoproep.
JPI Healthy Diet for a Healthy Life
In het Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) werken 25 landen samen om de beschikbare onderzoekscapaciteit en middelen op het gebied van voeding, beweging en gezondheid efficiënter in te zetten en gezamenlijk grote maatschappelijke problemen op dit terrein aan te pakken.

Meer informatie

Bron: ZonMw