‘Eenduidige verzameling van medische informatie maakt zorg efficiënter en veiliger’

0
651

‘Er gaat bijna geen dag voorbij of je leest wel ergens over professionals in de zorg die klagen over de administratieve lasten. Eén van de doelen van het programma Registratie aan de bron is het terugdringen van die administratieve lasten’, zegt ing. Joyce Simons, MCM, programmaleider voor de NFU van dit programma.

Ervaringsdeskundige
Simons is sinds het eind van 2015 programmaleider en put daarbij naar eigen zeggen ook uit haar ervaring als moeder van de negenjarige Joris. ‘Hij is geboren met een afwijking aan zijn nieren en aan zijn wervelkolom. Al negen jaar is hij onder behandeling van een orthopeed en een uroloog en hij heeft al diverse operaties achter de rug. Tijdens dat proces, en met name tijdens de periode van revalidatie na de afgelopen operatie, besefte ik dat je als patiënt, of in dit geval als ouder van een patiënt, behoefte hebt aan informatie. Je wilt structureel worden opgenomen in de loop van zorginformatie. Je wilt zicht op de medicatie en de andere onderdelen van de zorg, waarmee je in staat wordt gesteld om een actieve bijdrage te leveren aan het eigen herstel, of dat van je kind. Ook om die behoefte aan meer informatie en betrokkenheid draait het programma Registratie aan de bron.’

Complexe zorg vraagt om stroomlijn
‘Een belangrijk kenmerk van de moderne zorg is de complexiteit’, stelt Simons. ‘Artsen, verpleegkundigen en paramedici werken steeds meer als radertjes in een groeiend, complex zorglandschap. Dat maakt de noodzaak om alle benodigde informatie te delen steeds groter. Een arts kan echt niet meer terugvallen op alleen maar zijn eigen dossiers. Meer professionals delen steeds meer informatie. Daarbij kan het idealiter natuurlijk niet zo zijn dat de patiënt steeds opnieuw dezelfde informatie moet geven aan verschillende zorgverleners. En ook de professionals besteden onnodig tijd als ze informatie invoeren die elders ook al is opgeslagen. Met Registratie aan de bron streven we dan ook naar eenmalige registratie van relevante zorginformatie.’

Meervoudig gebruik van informatie
Wanneer zorginformatie eenmalig en eenduidig is vastgelegd in het zorgproces, op zo’n manier dat de verschillende systemen van de diverse zorgverleners die informatie ook kunnen lezen en verwerken, kan het voor veel doelen worden gebruikt. Kwaliteitsmeting, benchmarks, managementinformatie, facturering, epidemiologische informatie en wetenschappelijk onderzoek, uiteindelijk kunnen ze putten uit exact dezelfde gegevens. Het grootste en meest directe belang ligt in gebruik van de zorginformatie in het directe zorgproces; daar is die informatie van het grootste belang, bijvoorbeeld bij medicatiebewaking of ondersteuning van medische beslissingen. Dat maakt gebrekkige deling van informatie zelfs potentieel gevaarlijk.

Veilig en efficiënt communiceren
Binnen het programma werken de NFU en het Instituut Nictiz aan het omschrijven van zogeheten ‘zorginformatiebouwstenen’. Daarin staat beschreven wat er over een bepaald onderdeel in het zorgproces rond een patiënt moet worden vastgelegd.
Daarnaast werken Nictiz en de Stichting Dutch Hospital Data aan een lijst met gestandaardiseerde medische termen. Simons: ‘Op die manier moeten alle informatiesystemen bijvoorbeeld begrijpen dat atriumfibrilleren hetzelfde is als boezemfibrilleren. Alleen wanneer die informatie wordt gestandaardiseerd kunnen verschillende elektronische patiëntensystemen efficiënt en veilig met elkaar communiceren – en dus ook de dokters.’

Succes door brede samenwerking
Registratie aan de bron wordt pas echt zinvol wanneer veel zorgverleners meewerken’ weet Simons. ‘Het is dan ook goed dat niet alleen de acht umc’s binnen de NFU zich aan dit programma hebben verbonden, maar dat ook de algemene ziekenhuizen van de NVZ eraan meedoen. Het is ons doel dat we in 2020 tenminste 80% van relevante informatie eenduidig vastleggen volgens de principes van Registratie aan de bron.’ En dat deze gegevens ook gebruikt worden, zowel voor de directe patiëntenzorg als bijvoorbeeld voor het verkrijgen van kwaliteitsinformatie. Zowel voor de directe patiëntenzorg, maar bijvoorbeeld ook voor het verkrijgen van kwaliteitsinformatie.

BRONNFU
Vorig artikelMotie Van Gerven leveringsplicht door Kamer verworpen
Volgend artikelRegistratie aan de bron – the bigger picture
Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden. Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.