Milo start vroeginterventie programma voor dreumesen

Dit is een origineel bericht van Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie
Jonge kinderen leren communiceren in het contact met hun ouders, maar beperkingen van het kind kunnen de groei van dat contact belemmeren. Stichting Milo start op verschillende plaatsen in Nederland met het ComOOK programma, een programma voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar.

De SER heeft onlangs “Gelijk een goede start” uitgebracht, een advies over kindvoorzieningen. Een goede start voor kinderen met een beperking komt in de knel als het ontstaan van een gevoelsband stagneert doordat beperkingen van het kind de groei van het contact belemmeren.

Stichting Milo helpt ouders om ondanks beperkingen toch mogelijkheden en kansen te zien en te gebruiken voor het maken van contact met hun kind. Hiervoor heeft Milo het ComOOK programma ontwikkeld. ComOOK staat voor Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met te verwachten ernstige, meervoudige beperkingen.
De kinderen kunnen variëren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en er kan sprake zijn van een genetische afwijking zoals Down syndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom, Prader-Willie syndroom en dergelijke. Het is een vroeginterventie programma dat met individuele adviezen steun biedt aan ouders en hun kinderen in de eigen thuissituatie.

“Samen met de ouders zoeken, banen en verstevigen we een kind-eigen ontwikkel-pad. We maken een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden en de benodigde ondersteuning voor nu en straks. We leren de ouders hoe ze zicht en inzicht krijgen in de verborgen mogelijkheden van hun kind en hun zelf. Ze ervaren hoe ze met behulp van verschillende communicatie ondersteunende middelen passende gelegenheden en kansen kunnen scheppen om direct in contact te kunnen komen met hun kind en zich daarbij bewust worden van hun rol en inbreng.” aldus prof. dr. Hans van Balkom van Stichting Milo en Radboud Universiteit.

Het ComOOK programma bestaat uit ongeveer 12 huisbezoeken en een 3-tal workshops voor ouders. De huisbezoeken zijn deels ingericht als Video Home Training (VHT) en deels als behandelsessies . Milo zet een multidisciplinair team in voor de ondersteuning van de ouders. Inmiddels is al ervaring opgedaan met een aantal ComOOK trajecten met aan het eind doorgaans zeer tevreden ouders. Zoals Ellen, de moeder van Anna: “Ik ben heel blij voor mijn dochter Anna. Ondanks dat ze niet kan praten, weten we nu dát en hóe Anna ons veel meer kan vertellen dan een jaar geleden en ook hoe we haar hierin het best kunnen ondersteunen. Dit alles dankzij de hulp van Stichting Milo.”

Milo start op 1 april 2016 met vier nieuwe ComOOK groepen in verschillende regio’s in Nederland.
Lees meer over het programma op www.stichtingmilo.nl of neem contact op via 073 – 73 70 287 of [email protected]. Financiering van het ComOOK programma geschiedt veelal via de Zorgverzekeringswet. In sommige situaties is financiering via de WLZ ook mogelijk.

Aanvulende informatie
Stichting Milo is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking. Milo heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren, leveren en garanderen van continuïteit van kennis, cliëntgerichte en cliënt-ondersteunende zorg en dienstverlening op het gebied van Ondersteunde Communicatie (OC).
Wij organiseren onze diensten aanvullend aan en ondersteunend in samenwerking met alle betrokkenen in zorg en onderwijs. Deze werkwijze zorgt ervoor dat wij in staat zijn om specialistische kennis bijeen te brengen, verder te ontwikkelen en beter toegankelijk te maken.

Bron: ANP Perssupport

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen