Meekijkconsult kinderarts: goed en goedkoop

In een gezondheidscentrum in Beverwijk organiseren huisartsen en kinderartsen uit het Rode Kruis Ziekenhuis een een gezamenlijk spreekuur voor kinderen met (vooral) groeistoornissen. Ouders, kinderen, huisartsen, kinderartsen en verzekeraar zijn enthousiast over deze zogenaamde meekijkconsulten.

Spreekuur
Broekpolder is de naam van een gezamenlijke wijk van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Huisartsen van het gelijknamige gezondheidscentrum en kinderartsen van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk ontmoeten elkaar eens in de acht weken. Zij ontvangen dan zes patiënten tijdens een gezamenlijk spreekuur van gemiddeld twintig minuten per patiënt. Veelal zijn dat kinderen met groeistoornissen vergezeld van hun ouders; de kinderen zijn te zwaar, te licht of te kort.

Zilveren Kruis, de dominante zorgverzekeraar daar, gaat de huisartsen een vast bedrag per consult overmaken. Daaruit betalen zij: hun eigen tijdsbesteding, de uren van de kinderartsen, de voorbereidingstijd, de rapportagetijd en de organisatie en borging van het meekijkconsult.

Gedragsadviezen en medicatie
De ouders en kinderen die, nabij hun huis en in een vertrouwde omgeving zonder witte jassen, maar liefst twee artsen zien, zijn enthousiast. Zij hebben veel baat bij de gedragsadviezen en medicatie die zij ontvangen, zo vermelden zij in een niet gepubliceerd onderzoek. Bovendien betalen zij geen eigen bijdragen voor dit door huisartsen gedeclareerde consult.

Feedback
De huisartsen zijn enthousiast, omdat zij hun dienstenpakket hiermee uitbreiden. Ook leren zij veel van het gezamenlijke spreekuur. Ook de kinderartsen zij blij. Zij krijgen veel feedback van de huisartsen die die kinderen vaker zien en soms ook informatie inbrengen van jeugdartsen in Broekpolder. De kinderartsen komen graag: even weg uit de hectiek van het ziekenhuis. Ook ervaren zij enige klantenbinding: één op de zes patiënten verwijzen huisartsen alsnog naar de polikliniek van de kinderartsen.

Business case
Ook het Zilveren Kruis is tevreden. Op verzoek van haar stelden huisartsen een business case op. Dit noemden zij een DOT-analyse: Hoeveel ziekenhuis-DOT’s bespaarden zij met dit meekijkconsult? En wegen die besparingen op tegen de extra kosten van het meekijkconsult? Voor de duidelijkheid: een DOT is de nieuwe term voor ziekenhuis-DBC’s. Uit de business case kwam naar voor dat het meekijkconsult 10% bespaart op de kosten.

Goed voorbeeld
Het kostte de huisartsen van Gezondheidscentrum Broekpolder twee jaar om het meekijkconsult te ontwikkelen. Dat deden zij in hun eigen tijd zonder extra subsidie. Ook de enthousiaste kinderartsen deden belangeloos mee. Nu er een tarief bestaat voor meekijkconsulten stromen de verzoeken binnen van andere specialistische maatschappen zoals van gynaecologen, internisten en orthopeden. Zij kunnen nu zelf meekijken tijdens een consult met behoud van inkomen en doen daarnaast nog aan klantenbinding ook . Ziekenhuizen missen bij het meekijkconsult wel inkomsten voor hun infrastructuur.

Minisymposium
Al deze informatie pikte ik op uit een presentatie van Renate Beunder op woensdag 24 februari 2016. Deze huisarts stichtte vijf jaar geleden het gezondheidscentrum Broekpolder. Zij trad op tijdens een minisymposium in het centrum voor circa honderd deelnemers. Ondergetekende opende de bijeenkomst met een gastcollege van 45 minuten over de relatie tussen eerstelijn en het Cappuccinomodel, zoals beschreven in mijn boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel. Wil je meer weten over het genoemde gezondheidscentrum? Klik dan hier. Wil je mijn PowerPointpresentatie inzien? Klik dan hier.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen