Lareb monitort nieuwe NOAC edoxaban

0
641

Bijwerkingencentrum Lareb volgt sinds 1 maart 2016 NOAC edoxaban (Lixiana®) via Lareb Intensive Monitoring (LIM). Patiënten die voor het eerst edoxaban ophalen bij de apotheek krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor LIM. Het doel van het onderzoek is het verzamelen van ervaringen van gebruikers, zodat er meer informatie beschikbaar komt over eventuele bijwerkingen. Dit kan bijdragen aan betere behandeladviezen en veilig gebruik van NOACs. Apixaban (Eliquis®), dabigatran (Pradaxa®) en rivaroxaban (Xarelto®) maakten al langere tijd deel uit van de monitoring. Binnenkort volgt op MedicijnBalans meer informatie over edoxaban.

Lareb. Antistollingsmiddel edoxaban gevolgd met LIM. 22 februari 2016.