Digitale keuzehulp bij behandeling van longkanker

Voor patiënten met niet-kleincellige longkanker in een vroeg stadium is er nu een website die hen kan helpen bij de keuze tussen bestralen of opereren: keuzehulp-longkanker.nl. Dit kunnen ze vervolgens met hun arts bespreken. Op de website staan ook filmpjes met ervaringen van patiënten bij het kiezen voor een behandeling. De website is ontwikkeld door deskundigen naar aanleiding van het promotieonderzoek van Wendy Hopmans van VUmc.

De standaardbehandeling voor niet-kleincellige longkanker in een vroeg stadium is een operatie. Tegenwoordig is daar voor de meeste patiënten stereotactische bestraling als behandelingsoptie bijgekomen. De kans op genezing is bij beide behandelingen ongeveer even groot. Als een patiënt voor beide behandelingen in aanmerking komt moet hij of zij samen met de arts de beslissing nemen wat te doen.

Op de website staan afwegingen rond verschillende thema’s zoals: bijwerkingen, fitheid na de behandeling, het wel of niet worden opgenomen in het ziekenhuis, hoe belangrijk iemand zekerheid over het verwijderen van de tumor vindt en de angst voor een operatie of bestraling.

Deze website is ontwikkeld als vervolg op het promotieonderzoek van Wendy Hopmans: ‘Gedeelde besluitvorming’ bij de behandeling van stadium I niet-kleincellige longkanker. Hieruit bleek dat er te weinig online informatie beschikbaar is voor een goede besluitvorming.

VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA) vindt het belangrijk de patiënt te betrekken bij het zorgproces en de juiste informatie te bieden om weloverwogen keuzen te kunnen maken. Daarom heeft de onderzoeker samen met andere deskundigen deze site ontwikkeld. Ze promoveert op 6 april 2016 bij VUmc.

De website www.keuzehulp-longkanker.nl is een samenwerking van VUmc Cancer Center Amsterdam en EMGO+ Instituut voor onderzoek naar gezondheid en zorg, met experts van het AMC en AVL en met medewerking van KWF Kankerbestrijding en Longkanker Nederland.

Bron: VUmc