Prestigieuze Europese beurs voor ontwikkeling longkankertherapie

Onderzoek naar combinatietherapie voor patiënten met complexe vorm van longkanker
Prof. dr. Philippe Lambin van het Maastricht UMC+ en MAASTRO clinic heeft een prestigieuze Advanced Grant van de European Research Council (ERC) ontvangen. Met deze Europese subsidie van ongeveer 2,5 miljoen euro gaat Lambin met zijn team onderzoek doen naar een innovatieve behandelmethode voor patiënten met uitgezaaide longkanker.

De nieuwe behandelwijze is gebaseerd op een combinatie van immuuntherapie, radiotherapie en een innovatief medicament. Met name patiënten die lijden aan complexe vormen van uitgezaaide longkanker, zouden baat kunnen hebben bij de nieuwe ontwikkeling.

Longkanker veroorzaakt jaarlijks ruim anderhalf miljoen sterfgevallen wereldwijd. Ongeveer tachtig procent van de tumoren behoort tot de categorie ‘niet-kleincellig longcarcinoom’. Huidige behandelingen zijn er vaak op gericht om tumorgroei af te remmen en zijn zelden genezend. Zeker bij uitgezaaide vormen van longkanker is de overlevingskans gering. Dat geldt eveneens voor zogeheten hypoxische tumoren (tumoren met zuurstofarme gebieden), die ongevoelig zijn voor radio-, immuun of chemotherapie. Met de Europese beurs hoopt de Maastrichtse radiotherapeut-oncoloog Philippe Lambin verandering te brengen in de bestrijding van deze tumoren.

Complex ziektebeeld
Het onderzoek zal worden opgedeeld in verschillende fasen en bouwt voort op eerdere succesvolle resultaten en ontwikkelingen uit het onderzoeksteam van Lambin. Met behulp van PET-scans en de zogenoemde radiomics techniek (een concept gebaseerd op CT-scans dat is ontwikkeld door Maastrichtse radiotherapeuten), kunnen specifiek patiënten met uitgezaaide en hypoxische longtumoren worden geïdentificeerd. Patiënten met deze complexe vorm van niet-kleincellig longcarcinoom komen vervolgens in aanmerking voor de combinatietherapie. Die therapie zal de komende jaren echter eerst nog intensief (pre)klinisch onderzocht gaan worden. Inmiddels lopen in Maastricht al drie studies om de effectiviteit van immuuntherapie in combinatie met bestraling te onderzoeken.

‘Triple therapy’
De nieuwe therapie is drieledig en een combinatie van radiotherapie, immuuntherapie en een speciaal medicijn (tri-modal therapy). De behandeling werkt als volgt: de radiotherapie vernietigt tumorcellen in de primaire tumor in de longen. Door de kapotgemaakte tumorcellen wordt het immuunsysteem geactiveerd, dat op zijn beurt uitgezaaide tumorcellen in de rest van het lichaam kan opruimen. Tumorcellen in zuurstofarme gebieden zijn echter nauwelijks gevoelig voor immuun- en radiotherapie. Daar moet het speciale medicament dus uitkomst bieden. Dit medicijn zorgt ervoor dat de tumorcellen in zuurstofarme gebieden toch gedood worden, zonder gezonde cellen aan te tasten.

ERC Advanced Grant
De ERC Advanced Grant is een subsidie voor vooraanstaande wetenschappers die al geruime tijd een autoriteit zijn op hun vakgebied. De ERC financiert met deze onderzoeksbeurs ambitieuze en grensverleggende projecten. Philippe Lambin is hoogleraar radiotherapie in Maastricht en werkt al jaren aan de ontwikkeling van behandelingen die de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten vergroten: “Deze stimulans van de European Research Council is een bijzondere erkenning voor ons werk. Dit stelt ons in staat om nog een stap verder te gaan en toe te werken naar een behandelmethode voor patiënten met een complexe vorm van longkanker waar tot op heden nog geen remedie voor is. Het combineren van verschillende therapieën om uitgezaaide én hypoxische tumoren te bestrijden is dan ook een geheel nieuwe kijk op de behandeling van kanker.”

Prof. dr. Philippe Lambin is verbonden aan het onderzoeksinstituut GROW van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht en radiotherapeut-oncoloog bij bestralingskliniek MAASTRO clinic. Het gehonoreerde project is getiteld: HYPOXIMMUNO.

Bron: Maastricht UMC+