Besluit toekomst Franciscus Gasthuis & Vlietland

0
909

Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft heden het besluit genomen over de verdeling van zorg. Er is besloten dat beide ziekenhuislocaties in de toekomst als professionele ziekenhuislocaties blijven beschikken over een SEH en 24/7 spoedzorg, de bestaande capaciteit bedden, ruime diagnostische mogelijkheden, een modern operatiecomplex en een Intensive Care. Patiënten kunnen voor spreekuren en controle-afspraken altijd dichtbij huis terecht op alle vijf locaties van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Naast de ziekenhuislocaties in Rotterdam en Schiedam zijn dat onze drie poliklinieklocaties in Maassluis, Hoogvliet en Berkel en Rodenrijs. Daarnaast is er ook een polikliniek interne geneeskunde in het Oogziekenhuis in het centrum van Rotterdam.

Bepaalde onderdelen van de klinische zorg komen op één van de twee ziekenhuislocaties, waarmee Franciscus Gasthuis & Vlietland de basis legt voor inhoudelijke versterking van de zorg, dienstverlening en gastvrijheid in de toekomst. De belangrijkste drijfveren zijn kwaliteit en continuïteit van zorg in de gehele regio. Voor de patiënten zullen veranderingen in de zorgverlening in de loop van 2017 merkbaar zijn. Franciscus Gasthuis & Vlietland zal steeds tijdig bewoners, huisartsen, patiënten en ketenpartners informeren.

Duidelijk gezicht voor elke ziekenhuislocatie
Naast de genoemde zorgfaciliteiten, die op beide ziekenhuislocaties beschikbaar blijven, krijgt iedere ziekenhuislocatie een duidelijk gezicht.

Franciscus Gasthuis zal in de loop van 2017 meer ingericht zijn voor complexe zorg en de acute operaties die uitgevoerd worden door onder andere de gynaecoloog en de algemene (trauma) chirurg. Onder complexe zorg wordt verstaan: de moeilijke en meer omvangrijke operaties, waarvoor langere operatietijd of langere opname van de patiënt nodig is.

Franciscus Vlietland zal meer ingericht zijn voor planbare zorg. Onder planbare zorg wordt verstaan die ingrepen die – na poliklinische diagnostiek – gepland uitgevoerd kunnen worden. Ook de operaties die uitgevoerd worden met een korte opname of een dagbehandeling vallen onder planbare zorg.

Op beide locaties kunnen nu en in de toekomst patiënten opgenomen en verpleegd worden voor de beschouwende specialismen, zoals cardiologie, neurologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde, dermatologie en reumatologie.

Meer specialistische centra in de toekomst

In de loop van 2017 krijgen de specialistische centra van Franciscus Gasthuis & Vlietland verder vorm. Deze centra zijn:

·        Franciscus Obesitas Centrum in Franciscus Vlietland

·        Franciscus Geriatrisch Centrum in Franciscus Vlietland

·        Franciscus Centrum voor zorg rond (in)fertiliteit, zwangerschap, geboorte en zorg voor kinderen:

o   Franciscus Gasthuis – infertiliteit, bevallingen, neonatologie en ziekenhuisopname van kinderen;

o   Franciscus Vlietland – dagbehandeling kinderen (alle vakken) en dagbehandeling gynaecologie

·        Franciscus Oncologisch Centrum:

o   Franciscus Vlietland – alle vormen van beschouwende oncologische zorg en oncologische dagbehandeling (waaronder chemotherapie) en de Franciscus Borstkliniek;

o   Franciscus Gasthuis – alle operaties aan de buikorganen of de longen, bijvoorbeeld gastro-enterale chirurgie, longchirurgie, gynaecologische en urologische chirurgie.

Daarnaast koestert Franciscus Gasthuis & Vlietland de topklinische expertise centra, te weten het Astma & COPD centrum, het Prostaatcentrum Zuidwest Nederland en het Diabetes & Vasculaircentrum.

Meer informatie kunt u lezen in de drie bijgevoegde achtergronddocumenten, te weten ‘Besluit verdeling van zorg’, de ‘Notitie Spoedzorg’ en Notitie ‘Van kinderwens tot tiener’.