CRvB: Norm Wmo gemeente Utrecht doorstaat toets niet

Array

De rechtbank Midden-Nederland heeft begin mei uitspraak gedaan in twee bestuursrechtelijke zaken waarbij de eisers het niet eens waren met de hoogte van het persoonsgebonden budget dat hun is toegekend in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De rechtbank oordeelde dat de norm voor de collectieve voorziening die de gemeente Utrecht hanteert voor huishoudelijke hulp niet in redelijkheid is vastgesteld.

Wet maatschappelijk ondersteuning
Onder de Wmo 2015 hebben gemeenten de opdracht zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning. Hierbij geldt dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en dus ook voor hun zelfredzaamheid en participatie. Indien dit niet lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp. De gemeente Utrecht doet dit met een collectieve voorziening, eventueel aangevuld met maatwerkmodules.

Huishoudelijke hulp
De eisers ontvangen al jaren hulp bij het huishouden in de vorm van een persoonsgebonden budget. Door de invoering van de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 heeft de gemeente Utrecht de huishoudelijke hulp voor de eisers aanzienlijk teruggebracht. De hulp bij het huishouden van een hoog bejaarde vrouw ging van 6 uur per week naar 2,5 uur. In de andere zaak ging de hulp bij het huishouden van 3,5 uur per week naar 2 uur . De eisers stelden beroep in tegen de beslissingen van de gemeente.

Norm
De gemeente Utrecht heeft de collectieve voorziening voor huishoudelijke hulp vastgesteld op  78 uur per jaar. Dit betekent dat de zorgverleners in overleg met de zorgbehoevende binnen deze 78 uur een ‘schoon en leefbaar’ huis moeten kunnen opleveren. De gemeente heeft niet inzichtelijk kunnen maken dat die 78 uur daarvoor ook echt voldoende is, vergeleken met de situatie vóór 1 januari 2015. De rechtbank komt daarmee tot een andere beslissing dan in maart 2015 het geval was. Dit is gebaseerd op de geformuleerde beroepsgronden in deze zaken en de van de gemeente verkregen antwoorden op de door de rechtbank in een tussenbeslissing gestelde vragen. Zo is er inmiddels inzicht in het contract tussen de gemeente en de zorgaanbieders en de afspraken tussen de zorgaanbieders en de hulpbehoevenden. De rechtbank oordeelt dat de gemeente onvoldoende heeft kunnen aantonen dat de zorgverleners ook daadwerkelijk binnen 78 uur jaarlijks een schoon en leefbaar huis kunnen garanderen.

De rechtbank beslist dat de eisers recht hebben op de eerder vastgestelde hulp bij het huishouden uren van 6 uur en 3,5 uur.

Uitspraken

Bron: Rechtbank Midden-Nederland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen