Toekomst landelijke raamcontracten Jeugd & Wmo: VNG-voorstel

Array

De VNG stelt de gemeenten voor de landelijke raamcontracten jeugdhulp (met gewijzigde opzet) en begeleiding ZG (zintuigelijk gehandicapten, Wmo) na 2017 voort te zetten voor de duur van drie jaar. Het betreft hulp door specialistische aanbieders van begeleiding en jeugdhulp. Het voorstel komt niet toevallig vandaag, de Centrale Raad van Beroep komt vandaag naar verwachting met een antwoord op de vraag Hoe kan hulp ‘passend’ zijn? Lagere rechters eerder oordeelden dat de gemeente Utrecht het aantal uren hulp in de huishouding voor alle zorgbehoevende inwoners naar anderhalf uur in de week mocht terugbrengen, stapten de boze inwoners naar de hoogste rechter op dit domein.

De VNG sluit de raamcontracten af, gemeenten die van de hulp gebruik maken, rekenen binnen dit contract af met de aanbieder. De ondersteuning wordt dus niet bekostigd via een uitname uit het gemeentefonds, maar (‘cliëntvolgend’) door de gemeente zelf. Alleen het beheer van de raamcontracten door de VNG, de ‘Landelijke Coördinatie Sociaal Domein’ wordt gefinancierd met een uitname van € 250.000 per jaar.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van 8 juni (tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres) neemt een besluit over de toekomst van de raamcontracten. Het is belangrijk nu al te besluiten over het vervolg na 2017:

  • Als de ALV besluit om met landelijke raamcontracten te stoppen, moeten bestaande aanbieders de gelegenheid krijgen zich op een nieuwe situatie te richten
  • Als wordt besloten met landelijke raamcontracten door te gaan, kan dit nog steeds betekenen dat we met specifieke aanbieders het raamcontract stoppen (omdat ze niet voldoende specialistisch en of landelijk werkend blijken te zijn). Ook daar moeten ze zich tijdig op kunnen voorbereiden.

Voorstel op hoofdlijnen
Het voorstel aan de ALV is op hoofdlijnen geformuleerd: uitwerkingsvragen volgen nog. Dat betekent dat veel ervaringen in 2016 en in de eerste helft van 2017 kunnen worden meegenomen bij het maken van de nieuwe raamcontracten (als de ALV tot een vervolg besluit, uiteraard).

In het voorstel staat om welke vormen van jeughulp en begeleiding het precies gaat, hoe de contracten tot stand kwamen, wat de ervaringen tot nu toe zijn en welke voorwaarden we stellen aan het voortzetten van de raamcontracten.

Bron: VNG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen