Patiëntveiligheid verbeteren door zuurstof meten in huidcellen

Nieuw apparaat meet in cellen van de huid direct hoeveel zuurstof daadwerkelijk wordt opgenomen
Met een nieuw meetsysteem, COMET, kan in huidcellen worden gemeten hoeveel zuurstof een patiënt opneemt. Door in plaats van in het bloed in de cellen te meten, krijgt de anesthesist een veel beter instrument om de conditie van zijn patiënt te bewaken. Het systeem wordt vandaag gepresenteerd op het internationale symposium Euroanaesthesia 2016 in London.

Het nieuwe COMET (Cellular Oxygen Metabolism) meetsysteem kan in weefselcellen in de huid meten of een patiënt voldoende zuurstof opneemt. Het systeem bepaalt de beschikbaarheid van zuurstof [mmHg] en het zuurstofverbruik [mmHg/s] in huidcellen in real time aan het bed.

Dr. Bert Mik, anesthesioloog-intensivist in het Erasmus MC, bedacht het systeem, dat in het Erasmus MC – spin off bedrijf Photonics Healthcare verder wordt ontwikkeld en op de markt wordt gebracht. COMET heeft inmiddels een Europese CE-goedkeuring als medisch hulpmiddel ontvangen.

Normaal wordt in het bloed de saturatie of (bijvoorbeeld met een vingerprik) de hemoglobine concentratie gemeten, die informatie leveren over zuurstof in het bloed. Echter, zelfs goede perifere saturatie is nog geen garantie dat het weefsel daadwerkelijk voldoende zuurstof krijgt en of de cellen ook in staat zijn de zuurstof te gebruiken. Mik: “De huid fungeert eigenlijk als een vroeg waarschuwingssysteem, dus door in de huidcellen de zuurstofopname te meten, verwachten we eerder te kunnen ingrijpen als dat nodig is. Wij verwachten dat veel clinici de waarde van dit meetsysteem zullen inzien.”

Mik presenteert COMET vandaag op het internationale symposium Euroanaesthesia 2016 in London.

Bron: Erasmus MC