Melden van calamiteiten is belangrijk voor patient/familie, zorgverleners en kwaliteit van zorg

Op 3 mei presenteerde RTL-nieuws een item over calamiteiten in Nederlandse ziekenhuizen. Die calamiteiten moeten bij de inspectie worden gemeld. Dat gebeurt steeds beter, maar helaas niet in alle gevallen. Goed dat daar aandacht aan wordt besteed. Elke calamiteit is er een te veel. Het gaat om heel verdrietige gebeurtenissen in het leven van mensen. Ook voor de betrokken zorgverleners zijn het moeilijk te verwerken ervaringen.

De potentieel vermijdbare sterfte in de Nederlandse ziekenhuizen neemt af. In het onderzoek van NIVEL bleek dat tussen 2007 en 2012 gehalveerd. Patientveiligheid is een belangrijk thema geworden in de zorginstellingen. Helaas gaan er dingen mis, met soms vreselijke gevolgen. Het is noodzakelijk dat er open over wordt gesproken, met de patient/familie, tussen zorgverleners en met de inspectie. Alleen door openheid kan worden onderzocht hoe het heeft kunnen misgaan, kan ervan worden geleerd en kan de zorg worden verbeterd. De inspectie ziet daarop toe.

Niemand weet hoeveel calamiteiten nog niet worden gemeld. RTL-nieuws doet een schatting door de aantallen meldingen bij de inspectie te vergelijken met een schatting van het NIVEL. Die vergelijking gaat mank. De IGZ gaat uit van feitelijke meldingen tussen 2013 en 2015 volgens de wettelijke definitie van een calamiteit. Het NIVEL doet een steekproef over 2011, hanteert een andere definitie en een andere wijze van beoordelen. In de schatting van het NIVEL zit ook de grote categorie incidenten waarvan onduidelijk is of het wel of geen calamiteit betreft. De IGZ vindt dat bij twijfel ook moet worden gemeld, maar dat is niet wettelijk verplicht. Het is belangrijk dat iedereen zich inzet voor openheid en veilig melden. Want patiënten mogen vertrouwen op goede en veilige zorg.

Bron: IGZ