Openstelling interesse landelijke raamcontracten Jeugd/Wmo

Array

Eind 2017 lopen de landelijke raamcontracten af voor specialistische jeudhulp (Jeugdwet) en specialistische begeleiding zintguiglijk gehandicapten (ZG, Wmo). Aanbieders kunnen zich vanaf vandaag tot en met 12 juli 2016 aanmelden voor de raamcontracten 2018-2020.
De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG stemde gisteren in met het voorstel om de raamovereenkomsten voor specialistische landelijke functies jeugdhulp (in deels gewijzigde opzet) en voor ZG (in de huidige opzet) na 2017 te continueren.

Aankondiging TenderNed
De VNG vraagt alle aanbieders (ook die met een huidig contract) te laten weten of zij belangstelling hebben om een raamcontract af te sluiten voor een landelijke specialistische functie. We doen dat via deze aankondiging op TenderNed.

Het moet gaan om een specialisme, kleine cliëntaantallen en landelijke spreiding. De looptijd is 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Specifiek voor Jeugd
NB: voor de jeugdhulpaanbieders geldt dat zij moeten voldoen aan een combinatie van deze drie criteria:

Landelijke raamcontracten zijn bedoeld voor specifiek aanbod waarvoor geen regionale alternatieven bestaan. Dergelijk landelijk aanbod is bedoeld als tijdelijke opschaling voor een specifiek probleem rond een jeugdige, waarin na afloop van de inzet van een specifieke interventie door een landelijke aanbieder weer regionaal beschikbare jeugdhulp wordt ingezet (`op- en afschalen`). De aanbieder moet dus concreet kunnen maken dat deze functie zodanig specialistisch is dat daar geen regionale substituten voor bestaan.
Aanbieders komen bovendien alleen in aanmerking voor specifieke functies als de functie landelijk gespreid is (dit moet blijken uit spreiding van feitelijke omzet) én
waarvoor geldt dat die kleine aantallen per gemeente kent.
De VNG overlegt zo nodig met experts bij de beoordeling van de aanvragen.

Bron: VNG

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen